• Raad van West betuwe buigt zich over de ,,Ruimtelijk strategische visie van Riverenland

    Wim Timmermans

Ruimtelijk strategische visie Rivierenland

GELDERMALSEN Een abstract onderwerp in de raad van West Betuwe. Een visie voor Rivierenland op het gebied van drie onderwerpen: recreatie en toerisme, agribusiness, en economie en logistiek.

Recreatie en toerisme maakt gebruik van het „verhaal rond leven met water, zoals de nieuwe Hollandse Waterlinie." Agribusiness richt zich op schaalvergroting in de landbouw. Economie en logistiek richt zich onder meer op de vier grote bedrijventerreinen, bij Geldermalsen, Tiel, Zaltbommel en Culemborg.

Het hoe en waarom bleef lang onduidelijk. Het is een economische bouwsteen voor andere ruimtelijke plannen zoals de omgevingsplannen. En het is een lobbydocument, waarmee regio en gemeenten naar de provincie en het rijk kunnen om geld voor hun plannen te vragen.