• Louis van Oort

Rumoer over huisvestingsplan

GELDERMALSEN Er was veel debat bij de vaststelling van het Integraal Huisvestingsplan Basisonderwijs. Er komt een nieuwe school voor Tricht en Buurmalsen. De andere schoolgebouwen in de gemeente worden waar nodig fors gerenoveerd in het kader van de zogenaamde levensduurverlenging. Maar de raad dwong het college wel tot een aantal extra toezeggingen.

De gemeente Geldermalsen heeft meer dan acht miljoen euro beschikbaar voor renovatie van scholen in Geldermalsen. Er is samen met alle schoolbesturen een plan uitgewerkt. Het college wil voor Tricht en Buurmalsen samen een nieuwe school bouwen. Daar is geld voor. Maar er komt wel eerst een onderzoek naar de haalbaarheid en naar de mogelijke locatie. Andere oude schoolgebouwen zullen worden gerenoveerd. Vooraf was al duidelijk dat de raad nog niet helemaal tevreden was met de plannen.

Rutger van Stappershoef (DB) diende een raadsbreed gedragen voorstel in voor een versnelling van de renovatie van de schoolgebouwen. „De energiekosten zijn dermate hoog dat ze drukken op de begroting en dus op het aantal leerkrachten op een school. We praten over de kwaliteit van het onderwijs."

Op aangeven van Frank Broedelet (VVD) verstevigde Van Stappershoef de motie. Het college moest met een concreet plan van aanpak komen, inclusief extra middelen. En de versnelling moest ook ingebracht worden in de voorbereidingen voor de nieuwe gemeente West Betuwe. Dat leidde tot discussie met wethouder Niko Wiendels (CDA). Pas na de nodige tekstuele acrobatiek was het voorstel volgens het college uitvoerbaar. Het werd vervolgens aangenomen.

Rita Boer Rookhuizen (D66) maakte zich zorgen over de veiligheid van de routes naar de eventuele nieuwe fusieschool van Tricht en Buurmalsen. „Bij Tricht wordt het spoor verbreed. En er komt een nieuwe rondweg. Ook al is de plek van de nieuwe school nog onbekend, er zullen altijd kinderen overheen moeten op weg naar school." Zij wilde dat het college dat gegeven mee zou nemen in het ontwerp van de rondweg.

Het was van hetzelfde laken een pak. Er was raadsbreed sympathie en steun voor het voorstel van Rita Boer, maar hoe moet je een bedrag ramen voor een overgang als je nog niet weet, of er een nieuwe school komt, waar die komt en waar dus in de toekomst mogelijk schoolkinderen de rondweg gaan oversteken? Het voorstel werd een verzoek. En namens het college zegde Ton van Maanen (SGP) toe dat er een veilige oversteek zal zijn voordat de school geopend wordt.

Het plan is door de raad vastgesteld. Het college kan nu beginnen met de uitvoering ervan. En met het uitwerken van de extra toezeggingen die zijn gedaan.