• Ellen Beringen
  • Ellen Beringen
  • Ellen Beringen

Samen Dementievriendelijk Geldermalsen; 'Verward minder raar'

GELDERMALSEN Op Wereld Alzheimerdag, donderdagavond 21 september, vond in Schenkerij de Beurs in Geldermalsen een goed bezochte avond plaats rondom het thema 'Samen Dementievriendelijk Geldermalsen'. Onder anderen wethouder Niko Wiendels, leden van het kernteam en Saskia de Jonge van SamenDementievriendelijk.nl en Alzheimer Nederland gingen in op het vraagstuk hoe je als buurt kunt omgaan met mensen met geheugenproblemen.

Terwijl de bezoekers van de informatieavond binnenkomen, drinkt een wat verwarde meneer onrustig zijn koffie en vraagt hoe laat hij aan de beurt is om bloed te prikken. Het 'rare' gedrag valt op, maar slechts weinigen maken contact. ,,Er is hier geen bloedprikken vandaag", zegt een oplettende dame rustig. ,,Weet u waar u bent? Waar u woont, en moeten we u soms even naar huis brengen?" De 'verwarde meneer' is één van de vier acteurs van Toneelgroep Elckerlyc. Aan de hand van vier scénes zette de groep in de loop van de avond situaties uiteen waar je als winkelpersoneel, buurt- of stadsgenoot wel eens zomaar mee te maken zou kunnen krijgen.

VERGRIJZING Op dit moment telt Geldermalsen tegen de 400 mensen die een vorm van dementie hebben. Door de vergrijzing en het ouder worden van de bevolking zal dit aantal in 2030 verdubbeld zijn. En daarmee ook het aantal mensen dat met dementie, een verzamelnaam voor ruim vijftig ziektes rondom geheugenverlies, te maken krijgt. Waaronder familie, professionele hulpverleners, mantelzorgers, maar ook buurtgenoten. Door te oefenen met praktijksituaties wordt omgaan met mensen met geheugenproblemen minder raar. Samendementievriendelijk.nl biedt een aantal trainingen aan rondom het vergroten van kennis over dementie. Wat doe je als winkelmedewerker als iemand meerdere keren per dag dezelfde boodschappen komt halen? Wat zeg je tegen iemand die een verwarde indruk maakt of misschien wel boos reageert? Durven handelen wanneer je verward gedrag door geheugenproblemen vermoedt, is nog niet zo simpel, vinden ook de deelnemers aan de informatieavond in Schenkerij de Beurs.

TRAININGEN ,,Samenwerken aan een Dementievriendelijk Geldermalsen leeft binnen alle partijen van de gemeente", stelt wethouder Niko Wiendels. De trainingen van Samendementievriendelijk die door de werkgroep Samen Dementie Vriendelijk Geldermalsen worden georganiseerd zijn gepland op 9 en 10 oktober in de Pluk dragen bij aan deze doelstelling.

Wiendels beantwoordt de vraag uit het publiek of hiermee de druk niet te eenzijdig op ondernemers, die al veel trainingen moeten volgen, wordt gelegd. Ook andere aanwezigen opperen dat het een goed idee is ook bij een jongere doelgroep te starten met informatieverstrekking. ,,Deze gedachte wordt gedeeld. 1 op de 5 mensen heeft in zijn directe omgeving te maken met iemand die lijdt aan dementie. In de toekomst wordt dit 1 op de 3. Daar zit een groeiend aantal kinderen bij die een opa of oma hebben met geheugenproblemen. Op een aantal scholen in Geldermalsen wordt hier al aandacht aan besteed."

Voor meer informatie over dit onderwerp of de workshops van 9 en 10 oktober kan men contact openen met het Alzheimercafé Geldermalsen via alzheimercafegeldermalsen@gmail.com of bellen met 0345-573688. De organisaties die in de werkgroep samenwerken, zijn Alzheimercafé Geldermalsen, SZR, STMR, Mozaiek, gemeente Geldermalsen en WelzijnGeldermalsen.