• Het ontwerp van de natuurspeeltuin

    Natuurspeeltuin Tuil

Samen spelen in natuurspeeltuin Tuil

TUIL Nieuwbouwwijk De Klingelenberg in Tuil wordt voornamelijk bewoond door jonge mensen, mensen met gezinnen. In het plan is echter geen directe plaats aangewezen voor spelende kinderen. Het spoedig bouwen van huizen en de benodigde infrastructuur krijgen voorrang in het project, terwijl het openbaar groen en de tuinen vaak achter lopen. Het ontbreken van groen en de wens voor een speelplaats worden samengesmolten in het ontwerp van De Natuurspeeltuin in Tuil. Een initiatief van de jonge bewoners zelf.

door Jeroen Wijngaard

Het pas opgerichte bestuur van de Natuurspeeltuin bestaat uit Johanneke Delsink, Chantal van Berkel, Gonnie van Eck en Sandra van de Laar. Zij hebben samen het initiatief genomen om een natuurspeeltuin aan te leggen in Tuil. Via de toenmalige gemeente Neerijnen zijn zij in contact gekomen met Stichting Levend Landschap Gelderland. Een stichting die burgerinitiatieven steunt om een leefomgeving te "vergroenen".

In het Dorpshuis in Tuil volgden diverse burgeravonden om gezamenlijk en in diverse werkgroepen meer groen in Tuil te krijgen. Bij de Natuurspeeltuin werden ook de kinderen van de basisschool in Tuil betrokken bij het ontwerp. Zo ontstond aan de hand van een kasteelthema, als verwijzing naar voormalig kasteel De Klingelenburg, een ontwerp met weelderige beplanting zodat kinderen zich kunnen verstoppen, kunnen kruipen en sluipen door de hele tuin. In het ontwerp wordt rekening gehouden met alle leeftijden van de kinderen. Er moet voor iedereen iets te beleven zijn. Daarnaast zal de tuin bedragen aan de flora en fauna met onder meer insectenhotels.

FINANCIERING Het bestuur is met een door de kinderen gemaakte maquette naar de gemeente Neerijnen geweest om het initiatief te presenteren voor het college om aanspraak te maken op het leefbaarheidsbudget. Dat had succes, want ze kregen een mooi startbedrag. Alles staat klaar om te starten met de tuin, alleen is helaas het budget nog niet rond. Het bestuur heeft verschillende instanties, bedrijven en particulieren aangeschreven om te helpen. Met de gebiedsmakelaar van Tuil is contact om te kijken wat er voor beleid is vanuit de nieuwe gemeente West Betuwe voor wat betreft speeltuinen. Het bestuur hoopt snel op financiële steun om het plan zo snel mogelijk te realiseren.

Alle ontwikkelingen zijn te volgen via facebookpagina stichting natuurspeeltuin Tuil of via www.natuurspeeltuintuil.nl Wie het bestuur wil meehelpen met de realisatie van de tuin kan contact opnemen via: natuurspeeltuintuil@gmail.com