• Vrijwilligers van de drie groepen hebben gedurende de zomer het pand gebruiksklaar gemaakt en ingericht.

Samen voor de minima en vluchtelingen

GELDERMALSEN Sinds kort hebben drie vrijwilligersgroepen het gebouw van het voormalig postkantoor aan de Rijnstraat 64 in Geldermalsen van de gemeente Geldermalsen in bruikleen gekregen. Het pand wordt behalve als opslag en sorteerruimte ook gebruikt voor de gratis uitgifte van kleding en huisraad aan minima en vluchtelingen. Op vrijdagochtend 9 september is de officiële opening .

Sinds de economische crisis in 2008 toesloeg zijn steeds meer mensen afhankelijk van een laag inkomen of uitkering. Zeker voor wie daar langdurig op is aangewezen is het moeilijk om rond te komen en om deel te kunnen nemen aan het normale maatschappelijke leven. Mensen belanden vaak door een samenloop van omstandigheden en soms ook gewoon door domme pech in die situatie. Gemeenten hebben wel regelingen ter ondersteuning maar deze zijn lang niet altijd bekend of passend. Sommige mensen komen voor reguliere ondersteuning niet in aanmerking en vallen daardoor tussen wal en schip. Op veel plekken zijn particuliere initiatieven ontstaan om hen en andere minima te helpen. Vrijwilligers zijn actief via kerken, bij voedsel- en kledingbanken, in weggeefwinkels en ook via besloten Facebookgroepen waar spullen onder de leden verdeeld worden. Vaak gerund door mensen die uit eigen ervaring weten hoe lastig minima het soms hebben.

Zo ook in Geldermalsen waar in april 2014 'Helping Hands Geldermalsen' onder de naam 'Gratis Shoppen' begon met het verdelen van kleding , schoenen en ook huisraad onder mensen die moeite hebben rond te komen door een laag inkomen, schulden of andere problemen. 'Help elkaar Geldermalsen' ging ruim een jaar later van start. Beide initiatieven kampten al snel met ruimteproblemen en klopten aan bij de gemeente voor opslagruimte.

Praktische Hulp Vluchtelingen Geldermalsen ontstond begin dit jaar vanuit een groep vrijwilligers die vluchtelingen in de gemeente Geldermalsen ondersteunen als zij woonruimte krijgen toegewezen. Vluchtelingen beginnen vaak letterlijk met niets en zitten dan ook dringend verlegen om huisraad en dergelijke. Praktische Hulp Vluchtelingen kreeg al snel huisraad aangeboden waarvoor de vrijwilligers zelf geen opslagruimte hadden. Toen ook zij bij de gemeente aanklopten lag een combinatie met de vrijwilligers actief voor minima voor de hand.

De organisaties hebben ieder eigen ruimtes ter beschikking gekregen. Er kan samenwerking met elkaar gezocht worden want in feite bestaan de 'klanten' van alle drie uit dezelfde doelgroep: mensen uit Geldermalsen en omgeving die met heel weinig geld moeten zien rond te komen. Vanaf 10 september is het pand aan de Rijnstraat 64, met inmiddels de naam 'Standby 64', voor hen open op zaterdag tussen 9.00-12.00 uur, dinsdag tussen 15.00-18.00 uur, woensdag tussen 12.00-17.00 uur en donderdag tussen 9.00-12.00 uur.

Wie 'spullen' wil doneren kan tijdens openingsuren langskomen of contact opnemen met de afzonderlijke groepen via www.praktischehulpvluchtelingengeldermalsen.nl, info@helpinghandsgeldermalsen.nl of helpelkaargeldermalsen@gmail.com.