• Picasa

Samenwerking BoekStart in de Kinderopvang Neerijnen en Geldermalsen

GELDERMALSEN Op 29 maart hebben Pieter Pollmann, directeur van Kinderopvang Rivierenland en Willy Blom, manager dienstverlening van Bibliotheek Rivierenland een samenwerkingsovereenkomst getekend voor BoekStart in de Kinderopvang in de gemeente Neerijnen en de gemeente Geldermalsen.

BoekStart in de Kinderopvang is een uitbreiding van BoekStart voor baby's. Doelstelling van BoekStart in de Kinderopvang is het versterken van de samenwerking tussen bibliotheek en kinderopvang. Samen werken deze partijen aan een voorleesrijke omgeving voor kinderen van 0-4 jaar. Het programma wordt uitgevoerd op KDV Dribbel in Waardenburg, KDV De Pluk en Pippeloentje in Geldermalsen en KDV Pompidou in Tiel.

In dit programma wordt het voorlezen opgenomen in een zogenaamd Voorleesplan, om structureel voorlezen een vaste plek te geven in de dagelijkse praktijk van de peuterspeelzaal en het kinderdagverblijf. De medewerkers van de kinderdagverblijven zijn geschoold tot voorleescoach en hebben daar onlangs een certificaat voor ontvangen. Zij krijgen bij de uitvoering van hun taken begeleiding en advies van Bibliotheek Rivierenland.

Op de foto, gemaakt in Kinderdagverblijf Pippeloentje in Geldermalsen, de coördinatoren van Kinderopvang Rivierenland (KRBV) en de lees-/mediacoaches van Bibliotheek Rivierenland die in de kinderdagverblijven aan de slag gaan samen met een aantal peuters van KDV Pippeloentje in Geldermalsen.