• Waterschap Rivierenland

Samenwerkingsovereenkomst gemeente Neerijnen - Waterschap Rivierenland

VARIK Waterschap Rivierenland en gemeente Neerijnen willen gaan samenwerken aan de dijkversterking Tiel-Waardenburg en gebiedsontwikkelingen Molenblok en Slingerbos. Op 17 december ondertekenden waterschap en gemeente een samenwerkingsovereenkomst.

De Waaldijk op het traject tussen Tiel en Waardenburg voldoet niet aan de waterveiligheidsnormen en moet worden ver ­sterkt. In Varik en Ophemert liggen langs de dijk twee woningbouwlocaties: Molenblok in Varik en Slingerbos in Ophemert. Beide woningbouwprojecten liggen voor een deel in het gebied waar de dijk moet worden versterkt. Al eerder hebben waterschap en gemeente een intentieovereenkomst getekend. De intentie om in beide projecten samen te werken heeft geresulteerd in het ondertekenen van de samenwerkingsovereenkomst op 17 december.

Samenwerking levert meer op voor beide projecten. Voor de inrichting van het woongebied en de nieuwe dijk levert de samenwerking een maatschappelijke meerwaarde op tegen lagere kosten. Zo hoeven de kosten, die gemaakt worden in de uitvoering, maar eenmaal te worden uitgegeven. Bij de dijkversterking in de jaren negentig moesten woningen wijken. Met deze dijkversterking bouwt de gemeente in samenwerking met het waterschap weer woningen terug aan de dijk. De ontwikkeling van Molenblok en Slingerbos is een mooie kans voor wonen aan de dijk. Dit levert een positieve bijdrage aan de kwaliteit van het gebied.

Waterschap en gemeente werken de plannen voor de dijkversterking en de gebiedsontwikkeling verder uit in de volgende fase van de dijkversterking, de zogenaamde planuitwerkingsfase. Het resultaat leggen zij vast in een realisatieovereenkomst.