• gemeente Neerijnen

Samenwerkingsovereenkomst Provincie Gelderland en fusiegemeente West Betuwe

NEERIJNEN De provincie Gelderland en de fusiegemeente West Betuwe hebben donderdag 29 juni een samenwerkingsovereenkomst bekrachtigd. Met de overeenkomst stelt de provincie een bedrag van €100.000,- beschikbaar voor de 'agenda voor de toekomst' van de nieuwe gemeente. De nieuwe gemeente West Betuwe opent vanaf 1 januari 2019 haar deuren en ontstaat door een fusie tussen de gemeenten Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal (GNL).

De bekrachtiging van de overeenkomst gebeurde door de gedeputeerde van de provincie Gelderland Bea Schouten en de GNL-burgemeesters Miranda de Vries, Harry de Vries en Loes van Ruijven-van Leeuwen.

Samen met inwoners

De fusiegemeente stelt de 'agenda voor de toekomst' de komende periode in een interactief proces samen met haar inwoners op. Inwoners geven aan hoe zij de toekomst zien van de 26 kernen en het buitengebied in de nieuwe gemeente West Betuwe. Het doel van het proces is dat inwoners zelf positie bepalen: Wie zijn we, wie willen we in de toekomst zijn en hoe (her)verdelen we de taken en verantwoordelijkheden tussen de samenleving en de gemeente.

De resultaten van het proces worden samengebracht in een zogenaamd Bidbook. Dit Bidbook wordt in oktober 2018 aan de drie GNL-gemeenteraden aangeboden en in januari 2019 aan de gemeenteraad van de nieuwe gemeente.

De eerste stappen naar het Bidbook zijn inmiddels genomen. De fusiegemeente is in gesprek met dorpsvertegenwoordigers uit de 26 kernen en dit weekend ontvangen alle inwoners een ansichtkaart. De ansichtkaart bevat een foto van de betreffende kern. Op de achterzijde kunnen inwoners aangeven waar ze trots op zijn in hun kern en wat er beter kan. Ook zijn er komende winter dorpsgesprekken en volgend jaar wordt het 'Vlog your Village'

georganiseerd. Meer informatie hierover staat op de fusiewebsite www.gemeentewestbetuwe.nl

Leefbaarheid

De provincie Gelderland heeft het bedrag van €100.000,- beschikbaar gesteld vanuit haar programma leefbaarheid. Hiermee wil de provincie projecten steunen waarin gemeenten, bewoners en maatschappelijke organisatie samen op een vernieuwende manier de leefbaarheid in wijken en dorpen verbeteren.

26 Kernen - 26 Bloemen

De samenwerkingsovereenkomst werd op 29 juni symbolisch bekrachtigd door een vaas met 26 verschillende bloemen: het aantal kernen van de nieuwe gemeente West Betuwe. De provincie levert de vaas. Deze staat symbool voor de voedingsbodem die zij bieden met hun financiële middelen. De drie burgemeesters zorgen voor de bloemen. Ieder naar rato van het aantal kernen per gemeente. De 26 verschillende bloemen staan symbool voor het unieke karakter van de 26 kernen. Los van elkaar zijn ze uniek en verschillend, samen vormen ze één prachtig geheel: een bos bloemen/de fusiegemeente.

Foto van links naar rechts: Harry de Vries burgemeester gemeente Neerijnen, Loes van Ruijven-van Leeuwen burgemeester gemeente Lingewaal, Bea Schouten gedeputeerde provincie Gelderland en Miranda de Vries burgemeester gemeente Geldermalsen.