Schoe(n)maker blijf bij je leest

GELDERMALSEN Dat meester Rob Schoemaker het spreekwoord 'schoenmaker blij bij je leest' wel heel letterlijk neemt, bleek afgelopen donderdag op de Oranje Nassauschool in Geldermalsen. Daar vierde "meester Rob" het bijzondere feit dat hij al 40 jaar in het onderwijs zit. Samen met de leerlingen van de Oranje Nassauschool en zijn collega's werd een klein feestje gevierd op school. Met een aantal optredens en toespraken en een mooi kunst cadeau, door de kinderen gemaakt, werd hij in het zonnetje gezet.

Op 1 augustus 1975 is Rob Schoemaker zijn schoolloopbaan begonnen bij de toenmalige Juliana School die gevestigd was aan de Hooge Hoeven in Geldermalsen. In 1985 zijn uit de drie scholen van de Vereniging voor Christelijk Onderwijs in Geldermalsen, de Prinses Marijkeschool, de Juliana School en de Emma School, twee nieuwe scholen gevormd te weten de Oranje Nassauschool en de Morgenster. Rob Schoemaker werd leerkracht in de bovenbouw bij de Oranje Nassauschool en is daar al vele jaren de leerkracht van groep 8. En daarmee geeft hij al 40 jaar zijn prachtige kennis door aan nieuwe generaties. Schoemaker blijf vooral bij je leest.