'Schoon resultaat' Waaljutters in gemeente Neerijnen

NEERIJNEN Ruim honderd vrijwilligers van vijf verenigingen in de gemeente Neerijnen hebben in het afgelopen jaar honderden vuilniszakken gevuld met zwerfafval uit de uiterwaarden. In het voor- en najaar maakten zij de oevers van de Waal schoon en ontvingen daarvoor van de gemeente een bijdrage voor hun clubkas.

Harry de Bont nam maandag namens de gemeente Neerijnen uit handen van Koen van Loon (IVN Gelderland) een paneel in ontvangst, waarop de resultaten van de Waaljutters staan vermeld. Het paneel krijgt een mooie plaats in het gemeentehuis. IVN Gelderland is samen met de Gelderse Natuur en Milieufederatie initiatiefnemers van de campagne Waaljutters.

Het meest aangetroffen materiaal was plastic. Het was goed dat dit werd opgeruimd, omdat het anders als de beruchte plastic soep in de zee terecht zou zijn gekomen. Volgens monitoring door de Waaljutters zelf en het IVN zijn vooral recreanten en schippers de boosdoeners.

IVN Gelderland, de gemeente Neerijnen en de andere partners bereiden momenteel de acties voor 2017 voor.