• Stichting Schuldhulp(Maatje) Geldermalsen/Neerijnen

SchuldHulpMaatjes kijken vooruit

GELDERMALSEN SchuldHulpMaatje Geldermalsen/Neerijnen en SchuldHulpMaatje Lingewaal kijken vooruit en gaan samenwerken onder de naam SchuldHulpMaatje West-Betuwe. Met het oog op de komende fusie van de drie gemeenten hebben de twee organisaties besloten om uiterlijk 1 januari 2019 te gaan samenwerken. Hiertoe werd op 8 december door beide voorzitters een intentieverklaring getekend.

Dirk de Bruijn deed dat namens SHM Lingewaal en Jan van Uden namens SHM Geldermalsen/Neerijnen. De samenwerking moet borgen dat in de nieuwe gemeente West Betuwe inwoners kunnen blijven rekenen op de steun van SHM. Met steun van de kerken en Gemeenten zet SchulHulpMaatje zich in om met een laagdrempelige aanpak, mensen te ondersteunen bij het voorkomen en oplossen van problemen bij schulden. Uit hun ervaring blijkt ook dat deze hulp nog steeds hard nodig is. De hulp wordt verleend door daartoe opgeleide en gecertificeerde vrijwilligers.

Voor verzoek om hulp in Geldermalsen en Neerijnen kan men contact opnemen met: coordinator@shmgeldermalsen.nl; voor Lingewaal: shmLingewaal@gmail.com.