• Louis van Oort

Slechts één vrouw bij sollicitanten burgemeestersambt West Betuwe

GELDERMALSEN Voor de burgemeestersvacature in de gemeente West Betuwe (circa 50.500 inwoners) hebben zich vijftien sollicitanten gemeld bij John Berends, de commissaris van de Koning in de provincie Gelderland.

Onder de kandidaten bevinden zich 6 (oud-/waarnemend) burgemeesters, 4 (oud-)wethouders en 2 (oud-)volksvertegenwoordigers (Europees parlement, rijk, provincie, gemeente). De overige kandidaten zijn afkomstig uit diverse disciplines zoals het bedrijfsleven, de overheid of de sector dienstverlening. De leeftijd van de kandidaten varieert van 32 tot 62 jaar. Er is één vrouwelijke kandidaat.

De verdeling naar politieke oriëntatie is als volgt: CDA  4 kandidaten, D66  en SGP 3, VVD 2, GroenLinks, 50Plus 1 en van één kandidaat is de politieke voorkeur onbekend. 

HOE NU VERDER? In de aankomende weken zal commissaris van de Koning, John Berends, gesprekken voeren met een aantal sollicitanten. Vervolgens bespreekt hij alle sollicitanten met de vertrouwenscommissie uit de gemeenteraad van West Betuwe. Samen bespreken zij de selectie van de sollicitanten waarmee de vertrouwenscommissie de procedure vervolgt.

De vertrouwenscommissie geeft een advies aan de gemeenteraad. De gemeenteraad stelt vervolgens de aanbeveling voor een nieuwe burgemeester vast. De aanbeveling wordt, met een advies van de commissaris van de Koning, aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aangeboden. Als de Koning en de minister het Koninklijk Besluit hebben ondertekend, is de kandidaat officieel benoemd tot burgemeester. De commissaris van de Koning beëdigt de nieuwe burgemeester, waarna de burgemeester officieel in functie is.

De aanbeveling voor een nieuwe burgemeester zal naar verwachting begin oktober 2019 in de gemeenteraad van West Betuwe worden vastgesteld.