• Ronald van Meygaarden

Sluitende meerjarenbegroting voor Geldermalsen

GELDERMALSEN ,,We hebben een sluitende meerjarenbegroting met een ruime buffer.'' Die conclusie trok wethouder Ronald van Meygaarden bij de presentatie van de begroting voor de gemeenteraad afgelopen dinsdag. Wel voegde hij toe: ,,Uiteraard moeten we blijven streven naar een betere vermogenspositie.''

door Sophie van Hogendorp

t @sophiehogendorp

Volgens Van Meygaarden is de dagelijkse bedrijfsvoering van de gemeente op orde, zijn de risico's voor de komende jaren reëel ingeschat en voert de gemeente een strak financieel regime. ,,Toch is er nog steeds sprake van een zorgwekkende grondexploitatie. Het lukt ons nog onvoldoende om die consequenties te compenseren.'' Nieuwe provinciale beperkingen op het gebied van woningbouw en bedrijventerreinen helpen hier ook niet bij.

Voor inwoners van de gemeente betekent de gepresenteerde begroting dat de OZB gecorrigeerd wordt met de inflatie. Daarnaast gaat de rioolheffing met ongeveer 2,5 procent omhoog.

Lees meer in het Nieuwsblad Geldermalsen van donderdag 8 oktober.