• Louis van Oort

Sluitingstijden horeca vrije kwestie

GELDERMALSEN Dinsdag 5 februari vergadert de gemeenteraad van West Betuwe om 20.00 uur over de nieuwe Algemene Plaatselijke Verordening (APV). 

Horeca Nederland zal tijdens de vergadering namens diverse horecaondernemers inspreken. Het onderwerp is geen onderdeel van het coalitieakkoord. Het is een zogenaamde 'vrije kwestie'. Dat betekent dat de fracties in de raad zich dinsdag allemaal vrij een oordeel kunnen vormen. Dat gebeurt op basis van een onderling debat. Er is mogelijkheid tot inspreken. Hiervoor dient men zich dinsdag voor 12.00 uur aan te melden via griffie@westbetuwe.nl.

De nieuwe APV is opgesteld door het West Betuwe Beraad en is een compromis. Voorgesteld wordt in West Betuwe 03.00 uur als sluitingstijd in te stellen. In het vroegere Lingewaal en Neerijnen was de sluitingstijd 01.00 uur.

In het meer stedelijke Geldermalsen was de sluitingstijd vrij. Daarmee verdwijnen de vrije sluitingstijden. Die waren ingesteld om te voorkomen dat alle cafés tegelijk uitliepen, wat kon leiden tot problemen met de openbare orde.

VEEL DISCUSSIE Er is veel discussie ontstaan. Op de Facebookpagina van Nieuwsblad Geldermalsen kwamen meer dan 65 reacties binnen.

Het gaat niet alleen om sluitingstijden, maar ook om openingstijden op zondagochtend. Onder meer toerfietsers verzamelen zich regelmatig vaak vroeg op een terras. Terrassen zouden nu pas om 10 uur open mogen.