• raad West Betuwe

    Wim Timmermans

Sluitingstijden horeca West Betuwe 03.00 uur

GELDERMALSEN In de gemeenteraad van dinsdag 29 januari is een toelichting gegeven op het voorstel voor de nieuwe Algemene Plaatselijke Verordening West Betuwe (APV). Basis zijn de drie verschillende verordeningen van de drie fusiegemeenten. De nieuwe APV is opgesteld door het West Betuwe Beraad. Uitgangspunt is geweest dat „zo min mogelijk inwoners erop achteruit gaan".

door Wim Timmermans

In de APV wordt veel geregeld: van evenementen en sluitingstijden voor de horeca tot speelgelegenheden, openbare orde en veiligheid.

Voorgesteld wordt de sluitingstijden voor horeca te bepalen op 03.00 uur. De vrije sluitingstijden verdwijnen. Ze waren ingesteld om te voorkomen dat alle cafés tegelijk uitliepen, wat kon leiden tot problemen met de openbare orde. Ook zijn er in de APV regels opgenomen voor onder meer sportkantines en dorpshuizen.

Dinsdag 5 februari gaat de gemeenteraad opiniërend debatteren over de APV. Dan is inspraak mogelijk. Twee weken later, 19 februari, wordt een nieuwe APV definitief vastgesteld.