• Provincie Gelderland

'Sociaal ondernemerschap stimuleren'

GELDERMALSEN ,,We zijn als kleinste arbeidsmarktregio in Nederland het verst gevorderd." Dat zei een medewerker van Werkzaak Rivierenland, sinds 1 januari 2016 de organisatie van werk en inkomen in de regio Rivierenland, dinsdagavond tijdens een presentatie aan de gemeenteraad in de commissie Samenleving.

In opdracht van Regionaal Werkbedrijf Rivierenland probeert zij iedereen met arbeidsvermogen naar regulier werk te leiden. ,,We zetten ons niet alleen in voor mensen die net hun baan zijn kwijtgeraakt, maar ontsluiten vooral middelbaar en laaggeschoold talent uit de regio."

De taakstelling voor Rivierenland, vastgelegd in een banenafspraak, bedraagt 250 extra werkende mensen voor het einde van het jaar. Zestig procent dient te worden ingevuld door het bedrijfsleven. Om sociaal ondernemerschap aan te wakkeren, wordt gebruik gemaakt van 'storytelling'. ,,Werkgevers van alles verplichten en boetes opleggen, werkt niet. We gaan bij ze op bezoek om ze te overtuigen. Onder andere door middel van videoportretten. Ook kan de drempel worden verlaagd via proefplaatsingen en subsidies."

Het doel is een inclusieve arbeidsmarkt creëren waar iedereen aan meedoet die het vermogen heeft om te werken. ,,De focus ligt niet op wat een werknemer niet kan, maar wat hij of zij wel kan. Ook mensen die al lang aan de kant zitten, nemen we bij de hand."