Sociaal team Neerijnen: laagdrempelig en dicht bij huis

NEERIJNEN - Op dinsdag 13 januari is het sociaal team Neerijnen officieel gestart. Het sociaal team is er voor inwoners die wel een extra steuntje in de rug kunnen gebruiken. De gemeente Neerijnen en het sociaal team Neerijnen biedt inwoners laagdrempelig en dicht bij huis de ondersteuning die zij nodig hebben. Waarom een sociaal team? Vanaf 1 januari 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor meer taken op het gebied van werk, zorg en jeugd. Het kan voorkomen dat inwoners ingewikkelde of meerdere ondersteuningsvragen tegelijk hebben op deze leefgebieden. Voor deze mensen is er nu het sociaal team Neerijnen. De gemeente vindt het belangrijk dat inwoners voor hun problemen zoveel mogelijk één aanspreekpunt hebben. Ze hoeven niet steeds opnieuw hetzelfde verhaal te vertellen. Wethouder Koos Krook: ,,We werken volgens het principe één gezin, één aanspreekpunt, één plan."Het sociaal team helpt inwoners met ondersteuningsvragen op meerdere leefgebieden. In een gesprek wordt duidelijk wat de concrete vragen zijn. Vervolgens denken de verschillende leden van het team mee over praktische en passende oplossingen. De inwoner houdt zelf de regie, denkt en doet mee. Het uitgangspunt is dat het sociaal team ondersteunt.Wethouder Koos Krook:,,Problemen worden in een vroeg stadium opgepakt. Daardoor worden deze niet onnodig groter, zwaarder of ingewikkelder. Er wordt gekeken naar wat mensen zelf kunnen, hoe een eigen netwerk kan helpen bij de oplossing en of er misschien ondersteuning van een professionele organisatie nodig is."Willy van Mil, coördinator van het sociaal team Neerijnen: ,,De leden van het sociaal team zijn mensen met een brede blik en veel ervaring op verschillende leefgebieden. Ze hebben nauwe banden met organisaties en vrijwilligers in de omgeving die ondersteuning kunnen bieden." Het sociaal team kan ondersteuning bieden bij problemen op het gebied van schulden, inkomen, eenzaamheid, wonen, gezondheid, emotionele problemen, relaties, opvoeding, participatie, ondersteuning en begeleiding. Het sociaal team is bereikbaar via sociaalteam@neerijnen.nl Kijk voor meer informatie over de veranderingen in de zorg op www.neerijnen.nl/zorg.