Stand van zaken Gelderse Investeringsimpuls

DEIL Vijfenveertig Gelderse woningcorporaties - waaronder KleurrijkWonen - investeren momenteel flink in een kwaliteitsverbetering van ca. 10.000 sociale huurwoningen in Gelderland.

Door een bijdrage van Provincie Gelderland kunnen deze corporaties nóg meer investeren in het duurzaam maken van deze woningen.

Bewoners krijgen door het aanbrengen van extra energiebesparende maatregelen een lagere energierekening én meer wooncomfort.

Bovendien heeft de investeringsimpuls van Provincie Gelderland een positief effect op de werkgelegenheid (ca. 600 banen in de bouw en minimaal 150 leerlingbouwplaatsen).

De corporaties zijn begin 2014 gestart met de uitvoering van de plannen. Waar staan we nu, ruim een jaar later?

In deze film www.youtube.com/watch?v=OEdxjHVL3zk&feature=youtu.be vertelt Josan Meijers, Gedeputeerde Provincie Gelderland, over de impact van de impuls.

Daarnaast geeft Krista Walter, directeur De Goede Woning Apeldoorn en voorzitter namens de 45 corporaties, de huidige cijfers weer: hoeveel woningen zijn er inmiddels aangepakt, hoeveel extra leerlingbouwplaatsen heeft dit opgeleverd en gaan de corporaties de deadline van 31 december 2015 halen?