• BPD

Start bouw 16 woningen project Het Kanteel fase 2 in Meteren

GELDERMALSEN Op 17 april vierde BPD, Bouwfonds Property Development, de start bouw van 16 woningen in Het Kanteel fase 2 in De Plantage in Meteren. In aanwezigheid van kopers en projectbetrokkenen startte wethouder Jacoline Hartman symbolisch de bouw door de eerste steen in te metselen.

De toekomstige bewoners mochten zelf ook symobolisch een steen inmetselen. Deze bijeenkomst bood hen tevens de gelegenheid om hun toekomstige buren te ontmoeten.

Rob Arends, ontwikkelingsmanager bij BPD: Dit fraaie woonwijkje ligt op een bijzondere plek bij de entree van De Plantage, dus dicht bij alle voorzieningen. Het vormt een mooie afronding van deelplan 1 en tegelijk een goede start van deelplan 2

Jacoline Hartman: ,,Dit bouwplan laat zien dat mensen hun weg naar De Plantage goed weten te vinden. Goed te zien dat BPD er ook dit keer weer in slaagt de huidige woonomgeving te verrijken met een nieuw bouwplan. Zij voelt perfect aan welke kwaliteit de entree van deze wijk nodig heeft. Wij heten de nieuwe bewoners van harte welkom."