• De Plantage.

    Louis van Oort

Starterslening ook voor bestaande koopwoningen

GELDERMALSEN De gemeente Geldermalsen maakt de huidige regeling voor de Starterslening ook beschikbaar voor de aankoop van een bestaande woning. De starterslening was tot nu toe alleen mogelijk voor het kopen van een woning in De Plantage. Nu komen alle koopwoningen in de gemeente in aanmerking. Het verruimen van de mogelijkheden zal naar verwachting de doorstroming in de woningvoorraad ten goede komen.

Met de Starterslening wordt het kopen van een woning voor meer mensen bereikbaar. Hierdoor zullen bestaande woningen gemakkelijker een nieuwe koper vinden. Ook huiseigenaren die willen doorstromen naar een volgende woning, hebben hier profijt van. Op deze manier stimuleren we de doorstroom.

Voorwaarden voor de Starterslening: Het moet gaan om de eerste koopwoning van koper; de hypotheek valt onder de Nationale Hypotheekgarantie (NHG); de hoofdkostwinnaar is maximaal 30 jaar oud op de datum van de ontvangst van de aanvraag; de hoogte van de Starterslening is maximaal 20% van de verwervingskosten, met een maximum van 35.000 euro; de aanvrager moet de woning zelf gaan bewonen en de maximale verwervingskosten mogen niet hoger zijn dan 259.700 euro

De starterslening kan worden aangevraahd bij de gemeente. De verdere afhandeling verloopt via een landelijke regeling van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn).

Zie www.geldermalsen.nl en zoek "starterslening". Hier zijn de voorwaarden vermeld, met daarbij het online aanvraagformulier. Algemene informatie over de Starterslening is te vinden op www.svn.nl.