Stationswijk Geldermalsen woest op de gemeente

GELDERMALSEN Een groep bewoners in de Geldermalsense stationswijk is woedend op de gemeente. Op de plaats van de oude gereformeerde kerk wordt binnenkort begonnen met de bouw van een appartementencomplex. Oorspronkelijk zouden dat koopappartementen worden in een wat hogere prijsklasse, maar de gemeente is nu van plan dit om te buigen naar sociale huur. De onderpandige parkeergarage is door de projectontwikkelaar uit het plan geschreven en er is nu met een minimumaantal parkeerplaatsen gerekend.

,,Schandelijk!", zegt Marco Drijver. ,,Huizenbezitters in Geldermalsen hebben de onroerende zaakbelasting al zien verdubbelen omdat de gemeente een financieel probleem heeft door de aankoop van te veel bouwgrond. Nu wil de gemeenteraad het bestemmingsplan aanpassen om het financiële probleem van een projectontwikkelaar ook nog eens op te lossen. Terwijl dat risico gewoon bij die business hoort. Onze huizen gaan tienduizenden euro's in waarde zakken, dus wij betalen de rekening van een bedrijf uit Stolwijk."

Kees Booij, die er onlangs pas een huis heeft gekocht zegt: ,,Toen ik dit huis kocht heb ik expliciet gevraagd wat op die plek zou worden gebouwd. Het antwoord was: duurdere koopappartementen."

,,Iedereen die hier woont, heeft voor deze plaats gekozen voor de rust, ruimte en groen", zegt Erik de Ruiter. ,,Voor het heerlijke, dorpse karakter. Maar in die ivoren toren op het gemeentehuis vindt men het kennelijk geen enkel probleem dat dat van het ene op het andere moment verandert in druk, vol en heel veel blik. Dat wij hier straks wonen in een stadswijk! Ik kan me ook niet aan het gevoel onttrekken dat alles bewust zo stil mogelijk wordt gehouden. Wij voelen ons door ons eigen gemeentebestuur behoorlijk belazerd. Aan wiens kant staan ze nu eigenlijk?"

In de wijk heerst verdriet, teleurstelling en boosheid. Er wordt in meerdere gezinnen al gesproken over verhuizen. Inmiddels is er een advocaat ingeschakeld om namens de bewoners een bezwaarschrift op te stellen. De buurt hoopt dat de gemeenteraad en de wethouder zich niet doof houden voor alle tegenargumenten en dat zij het belang van de huidige bewoners zwaarder zullen laten wegen dan het eigenbelang of het belang van de projectontwikkelaar.

REACTIE GEMEENTE In een reactie zegt de gemeente dat er oorspronkelijk sprake was van het realiseren van 40 koopappartementen. In het gewijzigde plan is er sprake van 39 sociale-huurappartementen.

,,Het gemeentebestuur verwerpt de suggestie dat enkel de wijziging van koop in sociale huur een aantasting van het woongenot in de wijk zou betekenen. De parkeergarage vervalt. Geldende parkeernormen worden toegepast. Hieraan kan worden voldaan door parkeren op de binnenplaats (zat al in het vorige plan) en op parkeerstroken langs de Haagdoornstraat en Esdoornstraat (zat al in het vorige plan)."

,,Omdat de plannen zijn gewijzigd, moet ook het bestemmingsplan worden aangepast. Hiervoor moet de normale procedure worden gevolgd. Dat men zich in de wijk hierover overvallen voelt, is volstrekt misplaatst. Vanuit de wijk hebben wij hierover (naar aanleiding van een gemeentelijke publicatie) al in februari een brief ontvangen, waarop wij in maart hebben gereageerd. Daarnaast hebben wij ook verder voldaan aan onze publicatieplicht en organiseert de ontwikkelaar binnenkort (19 mei) zelf nog een informatieavond. De termijn waarbinnen kan worden gereageerd loopt overigens nog tot 28 mei.

Het college staat achter de voorgestelde bestemmingsplanwijziging omdat er in essentie niet veel aan het oorspronkelijke plan wordt gewijzigd en ook omdat juist vanuit de wijk al veelvuldig zorgen zijn uitgesproken over de verdere verpaupering van de voormalige tunnelkerk."