• Gemeente Geldermalsen
  • Gemeente Geldermalsen

Statushouders ondertekenen participatieverklaring als onderdeel inburgeren

GELDERMALSEN Vrijdag 7 april ondertekenden 5 statushouders in het gemeentehuis van Geldermalsen de participatieverklaring. Wethouder Niko Wiendels was erbij om hen te feliciteren. De ondertekening is de afsluiting van een serie workshops waarin statushouders kennismaken met de kernwaarden van de Nederlandse maatschappij; solidariteit, vrijheid, gelijkheid en participatie. De workshops zijn een initiatief van de gemeente Geldermalsen en VluchtelingenWerk en zijn verplicht voor alle volwassen statushouders die sinds 2016 in de gemeente Geldermalsen wonen. In totaal hebben nu ongeveer 25 statushouders de verklaring ondertekend.

Wethouder Niko Wiendels sprak de statushouders toe: ,,Het is belangrijk te weten dat we hier in vrijheid en gelijkwaardig samenleven."

Maatschappelijke begeleiding en integratie

Gemeenten zorgen voor de maatschappelijke begeleiding van statushouders. Geldermalsen werkt daarbij samen met VluchtelingenWerk. De begeleiding bestaat al jaren uit ondersteuning bij praktische zaken, hulp bij de inburgering en stimuleren van werk en participatie. In de loop van 2017 komt er in Nederland een verplicht nieuw inburgeringonderdeel; het ondertekenen van de participatieverklaring. Gemeente Geldermalsen wilde hier niet op wachten en voerde het ondertekenen eind 2016 in.

Workshops

De deelnemers krijgen in de workshop veel informatie en gaan daar actief mee aan de slag. Vluchtelingenwerk verzorgt de workshops met ondersteuningen van onder andere onderwijsinstellingen, de woningbouwvereniging en de GGD. Deze organisaties vertellen over wie ze zijn en wat ze doen.

Met de ondertekening van de participatieverklaring verklaart de nieuwkomer de waarden en spelregels van de Nederlandse samenleving te kennen en deze te respecteren. En dat hij actief een bijdrage levert aan de Nederlandse samenleving door te werken, naar school te gaan of vrijwilligerswerk te doen.