• Ab Donker

Steeds meer zwemverboden door blauwalg

METEREN Er blijft steeds minder open zwemwater over om veilig te kunnen zwemmen. Uit metingen van waterschap Rivierenland bleek vorige week al dat er verhoogde concentraties potentieel zeer giftige blauwalgen, waaronder phormidoum, in het zwemwater zitten van de Kalenbergseplas bij Meteren. Het risico op gezondheidsklachten is zo hoog dat de provincie een zwemverbod had ingesteld.

De toegang tot de recreatieplas is op dit moment afgezet met rood-witte linten. De gemeente Geldermalsen zal toezicht houden en regelmatig controleren of er niet gezwommen wordt. Zodra uit metingen blijkt dat de concentratie blauwalgen onder de grenswaarden zakt, wordt het zwemverbod weer ingetrokken.

Eerder werd blauwalg geconstateerd in de Steenvliet en hier is zwemmen ook tot nader order verboden.

Onder invloed van wind kan er ophoping van de blauwalgen plaatsvinden in een gedeelte van het zwemwater. Dan ontstaat een groene of groenblauwe olieachtige laag die op het water drijft. Door deze drijflaag heen zwemmen kan serieuze gezondheidsklachten opleveren, vooral bij kinderen.

Actuele informatie over de zwemwaterkwaliteit staat op: www.zwemwater.nl