• Het Deils toneel heeft vorig jaar een leefbaarheidsbudget ontvangen.

    Deils toneel

Stemmen op leefbaarheidinitiatief

GELDERMALSEN In totaal zijn er dit jaar 42 leefbaarheidinitiatieven ingediend. In de categorie tot 5.000 euro 22 initiatieven en in de categorie tot 10.000 euro 20 initiatieven. Alle initiatieven staan online. Waarom is het een maatschappelijk initiatief en waarom moet je er op stemmen? Het is terug te lezen op www.geldermalsen.nl/leefbaarheidbudget Van dinsdag 17 april tot en met 21 mei kan daar ook op de favoriet worden gestemd.

Het leefbaarheidbudget van 2018 is het laatste leefbaarheidbudget dat de raad van gemeente Geldermalsen beschikbaar stelt. Het budget moet voor het einde van het jaar besteed zijn. Daarom beginnen we vroeg dit jaar met het indienen en uitreiken.

De winnaars worden 31 mei bekend gemaakt. De uitreiking is in het Filmtheater van De Pluk, Rijksstraatweg 64 in Geldermalsen. De avond begint om 20.00 uur. De zaal is open vanaf 19.30 uur. De winnaars hebben tot uiterlijk 10 december om het budget te besteden.

Er is dit jaar voor gekozen om geen pitch en informatiemarkt te organiseren. Hierdoor winnen ze tijd en kan het stemmen sneller beginnen. In plaats daarvan wordt het materiaal op www.geldermalsen.nl/leefbaarheidbudget gepresenteerd. Initiatiefnemers leverden filmpjes, foto's en powerpointpresentaties aan. Die staan op de website.

Het leefbaarheidbudget is een budget dat door de raad beschikbaar wordt gesteld voor maatschappelijke initiatieven. Net als vorige jaren hangen ze hier een wedstrijdcomponent aan. De initiatiefnemer die de meeste stemmen weet te winnen, mag een deel van het budget hebben om het initiatief uit te voeren. Kijk op www.geldermalsen.nl/leefbaarheidbudget voor meer informatie.