• De gemeenteraad van Geldermalsen in vergadering

    Louis van Oort

Stemming over plannen azc Geldermalsen wordt spannend

GELDERMALSEN De komst van het azc naar Geldermalsen lijkt nog geen gedane zaak. Het is niet uitgesloten dat bij de ingelaste raadsveradering van woensdag 16 december een meerderheid tegen het voorstel stemt. Zonder stevige steun in de rug van de raad - waar het college nadrukkelijk om vraagt - wordt het moeilijk dit besluit door te zetten. En dat de stemming spannend wordt, staat vast.

De Geldermalsense raadsleden zijn enkele dagen geleden in het geheim bijgepraat over een eventuele komst van een asielzoekerscentrum (azc) op Hondsgemet. Maar toen konden zij nog niets van zich laten horen, omdat het geheime informatie was. Voordat de officiële persconferentie van start ging, liep het bij de VVD toch even mis. Door het te vroeg drukken op de 'send' knop bij een klaargezette e-mail kreeg de pers toch lucht van de plannen.

VVD 

Diezelfde VVD laat in het persbericht weten 'onthutst' te zijn.  De partij voel zich overvallen, temeer omdat ze er niet met inwoners en achterban over heeft kunnen praten. Dat het besluit woensdag al genomen wordt, vindt de partij niet bepaald zorgvuldig. Ten tweede is de VVD-fractie verbaasd en verbolgen over de omvang van het AZC en vindt 1500 bedden veel te grootschalig voor een landelijke gemeente als Geldermalsen.

En de locatie is eveneens bijzonder. Hondsgemet is een hoofdpijndossier van de gemeente, omdat hier in de toekomst mogelijk 12,5 miljoen verlies op genomen moet worden. De VVD vermoedt dan ook dat dit de ware reden is waarom het college wil meewerken aan dit az. De komst van het azc betekent in de ogen van de partij dat meer dan 12 hectare de komende 10 jaar in de boeken kan blijven staan met een hoge waarde, en er dus geen verlies genomen hoeft te worden. De VVD-fractie wil dan ook niet instemmen met het voorgenomen besluit.

Dorpsbelangen

Volgens Ed Goossens van Dorpsbelangen heeft zijn fractie nog geen definitief standpunt ingenomen maar men staat niet zonder meer negatief tegeover de komst van een azc. Wel is er zorg over het aantal, hoewel Dorpsbelangen wel degelijk vindt dat Geldermalsen een grotere bijdrage zou moeten leveren om de groeiende stroom te kunnen opvangen. ,,Aan de andere kant wordt het eigenlijk een soort twaalfde dorp in de gemeente, met eigen voorzieningen als zorg, onderwijs en veiligheid." Goossens bezweert overigens dat er geen coalitieafspraken zijn over dit thema.

CDA

Henk van Heusden, fractieleider van coalitiegenoot CDA, is ook tegen. ,,We hebben maandagavond overleg met onze CDA-leden en ik zal voorstellen om nee tegen het azc te zeggen. Het voorstel is volgens mij buiten proportie en is de verkeerde manier om draagvlak onder de bevolking te creëren. Draagvlak creëer je vooraf en niet achteraf als de beslissing is gevallen."

PvdA

Wim Timmermans van de PvdA vindt dat Geldermalsen hulp moet bieden, maar op welke manier is een vraag die woensdag mogelijk beantwoord wordt: ,,De vreselijke beelden van mensen die een goed heekomen zoeken, zijn overbekend. Wij moeten hulp bieden. Daar kan je niet tegen zijn. Dergelijke hulp is wat ons betreft de essentie van beschaving. Er staan gelukkig veel mensen klaar om als vrijwilliger te helpen; er zijn daarentegen ook veel mensen heel erg bezorgd. Maar we staan er samen voor. Wat ons betreft moet het debat woensdag in de raad gericht zijn op een zo breed mogelijk gedragen besluit. De keuze is er een tussen een volledig ingericht groot AZC, waar specialistische hulp op alle gebieden, zoals zorg, welzijn en onderwijs door het COA wordt geleverd. Een twaalfde dorp. Of een kleiner AZC dat meer een beroep zal doen op de eigen voorzieningen van Geldermalsen. In dat geval sorteer je meer voor op integratie in onze samenleving."

Leefbaar Geldermalsen

Volgens Jos Rietbergen van Leefbaar Geldermalsen wil zijn fractie ,,ECHTE vluchtelingen (...) helpen, echter geen 60% van het quotum voor de hele provincie". Leefbaar Geldermalsen was samen met de VVD tegenstander van het in het geheim vergaderen en wil niet meewerken aan ,,uitbreiding van het CV van b en w. Dit college bewijst hiermee haar brevet van onvermogen te bezitten en heeft geen oog voor haar burgers. Daarenboven is het kwalijk om het azc te gebruiken als economisch pressiemiddel. Überhaupt een azc plaatsen bij een vuilstortplaats, in de geest van 'we zetten ze alvast bij het grofvuil'. Nog niet zolang geleden was de afspraak geen grootschalige opvang." Voor de vergadering van woensdag belooft Rietbergen het 'echte vuurwerk'.

Lijst Van Vrouwerff

,,Te groot te snel en onvoldoende draagvlak." Om die reden zal Lijst Van Vrouwerff komende woensdag tegen het voorgenomen besluit voor een azc stemmen. ,,De omvang is buiten alle proporties. 1500 vluchtelingen is te veel voor een landelijke dorpsgemeente als Geldermalsen. Het betreft 10% van de eigen omvang, een dorp erbij zeg maar. Ook de korte termijn van handelen en de termijn voor inspraak van de inwoners, voelt niet goed en is dus fout. Let wel, dat betekent niet dat Lijst Van Vrouwerff tegen de opvang van vluchtelingen is. Maar wel tegen de grootschaligheid en tegen de manier waarop dit nu gepresenteerd wordt."

SGP

De SGP laat weten overrompeld te zijn. ,,De internationale gemeenschap, en ook Nederland, moet vol inzetten op opvang binnen de eigen regio. De primaire taak van de overheid is zorgdragen voor een gerust en stil leven. Tegelijkertijd mogen en kunnen wij onze ogen niet sluiten voor de directe nood van mensen die in ons land asiel aanvragen. Hiervoor is een warm hart, en een koel hoofd nodig. Om tot een weloverwogen standpunt te komen is tijd nodig. Wij betreuren daarom het feit dat deze besluitvorming zo snel moet plaatsvinden.'' De  SGP-fractie laat weten te worstelen met de besluitvorming.

 

D66

D66 staat heel anders in de komst van de vluchtelingen. Fractievoorzitter Jan de Geus; ,,Vrijheid en een goede toekomst voor hun kinderen, dat is wat de mensen in Geldermalsen willen, maar ook de 1500 mensen die we gaan opvangen. En wie de vrijheid waardeert, moet zich beseffen dat vrijheid samen gaat met het nemen van verantwoordelijkheid. Anders stelt onze vrijheid niets voor. Anders wordt 4 en 5 mei holle symboliek. En die verantwoordelijkheid nemen is een opgave die rust op ons allemaal.''