• Fernando Bot

Steun en waardering voor personeel basisscholen Meteren

METEREN Tijdens de laatste jaarwisseling werden de Meester Aafjesschool en basisschool De Schakel in Meteren getroffen door een grote uitslaande brand. De schade aan een viertal kleuterlokalen was groot. Het vakantievierende personeel van de beide scholen was uiteraard geschrokken door de gebeurtenissen. Het bleef echter niet lang bij de pakken neerzitten. Het was al snel niet de vraag óf de kleuters na de kerstvakantie wel op school zouden kunnen worden opgevangen maar hoe. Emoties, teleurstelling en uiteraard ook boosheid werden aan de kant geschoven en met volle energie werd een praktische en werkbare oplossing gerealiseerd.

Natuurlijk was er in deze periode brede belangstelling en ondersteuning vanuit de gemeente. Er moest veel werk worden verricht en voor allerlei problemen moesten praktische oplossingen worden gevonden. Nu de rust weer een beetje is teruggekeerd en beide scholen weer 'normaal' volop draaien, leek het de nieuwe burgemeester Jeroen Staatsen maandag een geschikt moment om samen met onderwijswethouder Niko Wiendels een bezoek te brengen. Vanzelfsprekend gingen zij niet met lege handen. Onder het uitspreken van woorden van waardering voor hun enorme inzet ontvingen beide schooldirecties voor het personeel een taart met daarop de alleszeggende tekst 'Sterkte'.

De school draait weer, en met de herstelwerkzaamheden wordt op korte termijn begonnen.