• J. Verburg
  • J. Verburg
  • J. Verburg

Steun voor experiment Basisinkomen

CULEMBORG Acht fracties van de Gelderse Staten ging afgelopen week in het oude stadhuis van Culemborg met elkaar in debat over uitvoering van een experiment met basisinkomen in Rivierenland. Het debat was in aanloop naar de statenverkiezing van 20 maart georganiseerd door Initiatiefgroep Basisinkomen Rivierenland in samenwerking met de Vereniging Basisinkomen.

Na het welkomstwoord van Wethouder Collin Stolwijk vertelde Jolanda Verburg, een van de initiatiefnemers, de achtergronden van de in 2016 ontstane initiatiefgroep en wat het onvoorwaardelijk basisinkomen inhoudt. Ook schetste zij het doel van de middag. De initiatiefgroep wil een breed gedragen grootschalig experiment uitvoeren met basisinkomen in Regio Rivierenland. De initiatiefgroep wil politieke instemming krijgen voor een vooronderzoek, als eerste stap in het traject om een experiment op te zetten. Het vooronderzoek wordt begroot op €250.000. Niet alleen de provincie wordt gevraagd een bijdrage te leveren, ook de deelnemende gemeenten en het Rijk.

Vervolgens vertelde Hector Lara zijn ervaring met een experiment met basisinkomen in Stockton. Een stad in de VS nabij Sillicon Valley. De pilot van Stockton wordt door welgestelde entrepreneurs gefinancierd. De initiatiefgroep heeft reeds een verkenning gedaan voor een vergelijkbare oplossing, maar dat heeft tot nu toe weinig succes opgeleverd. De initiatiefgroep ziet het basisinkomen als onderdeel van een nieuw sociale zekerheid voor de 21ste eeuw. Gezamenlijke verantwoordelijkheid van de verschillende bestuurslagen (rijk, provincie, gemeente) voor een experiment ligt daarom voor de hand.

Aansluitend gingen de Gelderse politici van VVD, CDA, D66, SP, PvdA, GroenLinks, Partij voor de Dieren en Code Oranje/Lokale Partijen over het onderwerp in debat. Het debat werd in goede banen geleid door René Danen, voormalig politicus van De Groenen. Een enerverende discussie leidde ertoe dat de meeste van de aanwezige partijen een voorstudie zien zitten en hun goedkeuring daarvoor zullen uitspreken in hun fracties.

Het debat werd afgesloten met een bespiegeling over het belang van basisinkomen door Alexander de Roo, voorzitter en van de Vereniging Basisinkomen. Hij is medeoprichter van het wereldwijd opererende Basic Income Earth Network (BIEN) en zet zich al meer dan 30 jaar in voor de invoering van het basisinkomen. De initiatiefgroep, die regelmatig bijeenkomt in Culemborg, heeft in april een gesprek met het Ministerie van WVZ om steun van het Rijk te verkrijgen.

Voor nadere informatie en/of deelname in de initiatiefgroep: Jolanda Verburg 06-30373120