• Veilig Thuis

Stevig gesprek over Veilig Thuis

GELDERMALSEN In de gemeenteraad van Geldermalsen vorige week een stevig gesprek over Veilig Thuis. Verspreid over vier agendapunten. Voor de VVD is de maat vol, volgens de wethouder is er veel verbeterd en gaat het de goede kant op. De kritische raad volgde de wethouder.

door Wim Timmermans

Veilig Thuis is de organisatie die hulp verleent in geval van huiselijk geweld en kindermishandeling. Zij bekijkt onveilige situaties, maakt er een einde aan en zorgt voor hulp. In Gelderland Zuid is Veilig Thuis ondergebracht bij de GGD en daar is al geruime tijd discussie over in de Geldermalsense raad.

Vier van de zeven inhoudelijke discussiepunten van de commissie Samenleving hadden betrekking op de GGD. De begroting voor 2019, een begrotingswijziging in 2018, de Jaarrekening van 2017 en een Rekenkamerrapport uit 2016. Het leidde tot verwarring onder de commissieleden. Die wilden eigenlijk maar over één ding praten: Veilig Thuis, gaat het nou goed of juist niet? Edwin Loeff (VVD) kaapte de discussies: er moet gekeken worden of Veilig Thuis ergens anders dan bij de GGD kan worden ondergebracht.

In 2017 zijn er veel extra kosten gemaakt voor Veilig Thuis. Er was meer werk dan voorzien; het is moeilijk te voorspellen hoeveel cliënten jaarlijks instromen. En er zijn extra kosten gemaakt vanwege organisatorische problemen. Wethouder Niko Windels (CDA): „We zijn verkeerd begonnen. Er is in het begin veel te weinig geld begroot. Maar op dit moment blijkt uit een vergelijking dat Veilig Thuis landelijk gezien op een normaal niveau werkt."

Johan Bulsink (SGP) maakte zich zorgen over de financiën. „We werken regionaal samen. Dat betekent schaalvergroting. Dus de kostprijs per eenheid gaat dan naar beneden. Maar alles wordt alleen maar duurder." Voor Edwin Loeff (VVD) was de maat vol. „Die organisatie staat niet. Als een organisatie intern rot is, is het heel lastig er een goed draaiende organisatie van te maken." Rita Boer Rookhuizen ontplofte bijna: „Er is gestart met een veel te krap budget. Personeel bleef heel lang in onzekerheid over hun dienstverband. De organisatie is ontwikkeld vanuit een heel erg valse start."

De VVD wil een onderzoek om Veilig Thuis elders onder te brengen. Alle VVD-fracties in de regio staan daar volgens hem achter. Hij stelde voor een voorstel daarover in te dienen in de raad van 14 juni. Maar het gebeurde niet. De motie is niet ingebracht. Na afloop reageerde Loeff: „Wij voelden dat er geen steun voor was in de raad. Dan heeft het geen zin."