• BSR

Stijgende huizenprijzen terug te zien in de WOZ-waarde 2017

GELDERMALSEN Zaterdag 25 februari worden bij de meeste huiseigenaren de aanslagen voor de gemeente- en waterschapsbelasting 2017 bezorgd. Op het aanslagbiljet staat ook de WOZ-waarde 2017 van de woning vermeld. Tijd om eens in gesprek te gaan met Cees Lock, taxateur woningen bij Belastingsamenwerking Rivierenland (BSR) in Tiel.

Hoe ontwikkelt de huizenmarkt zich in regio Rivierenland?

,,Je merkt dat regio Rivierenland niet ver van Utrecht ligt, waar de huizenmarkt op volle toeren draait. Dat betekent dat ik steeds vaker tegenkom dat woningen al in de stille verkoop zijn verkocht of dat woningen zelfs boven de vraagprijs worden verkocht. Deze ontwikkelingen leiden tot een stijging van de WOZ-waarde in vergelijking met de WOZ-waarde van voorgaande jaren."

Hoe komt een WOZ-waarde eigenlijk tot stand?

,,Om een WOZ-waarde van een woning te bepalen wordt deze vergeleken met woningen die rond waardepeildatum 1 januari 2016 zijn verkocht. Hierbij wordt rekening gehouden met verschillen tussen woningen, zoals bouwjaar, inhoud en grond bij de woning. Onderbouwing hiervan gebeurt met drie verkochte woningen, bij voorkeur gelegen in dezelfde wijk. Deze werkwijze is wettelijk voorgeschreven. Op het taxatieverslag kunt u vinden welke verkochte woningen bij de onderbouwing van de waarde zijn gehanteerd. Hiervoor kunt u terecht op www.bsr.nl door in te loggen op MijnBSR."

WOZ-waarde van woningen is openbaar

,,Sinds 1 oktober 2016 is de WOZ-waarde van woningen voor iedereen te raadplegen via www.wozwaardeloket.nl van de rijksoverheid. Daar vindt u ook informatie over de eisen die worden gesteld aan WOZ-taxaties en de controle daarop door de Waarderingskamer."

Wat als u het niet eens is met WOZ-waarde?

,,Ik kan mij voorstellen dat u vragen heeft over de WOZ-waarde. U kunt dan altijd contact met mijn collega's en mij opnemen via 0344-704704 of via www.bsr.nl. Wij kunnen dan uw vragen beantwoorden en uitleg geven. Ook kan de woning inpandig worden bekeken. Verder houdt BSR inloopspreekuren op diverse gemeentehuizen. Informatie hierover vindt u op het aanslagbiljet en de website van BSR. Mochten de vragen toch niet naar tevredenheid worden beantwoord, dan kan er formeel bezwaar worden gemaakt."

Kunt u wat meer vertellen over de no-cure-no-pay bureaus die namens belastingplichtigen bezwaar maken?

,,In het verleden is gebleken dat belastingplichtigen minder tevreden waren over de communicatie en uitleg van gemeenten en samenwerkingsverbanden. Hierbij lijken no-cure-no-pay bureaus een oplossing. Het is belangrijk om te weten dat deze bureaus bij wijziging van de waarde met een paar duizend euro een vastgestelde kostenvergoeding van de gemeente krijgen, die vaak honderden euro's bedraagt, terwijl u een vermindering van de aanslag krijgt van een paar euro. Deze kosten worden via de tarieven van uw gemeente indirect weer aan u doorbelast. BSR treedt graag met u in gesprek om onduidelijkheid of ontevredenheid te voorkomen."