• Ronald Verwijs

Streep door plannen Lingelandjes

GELDERMALSEN Keihard haalde de commissie Grondgebied van Geldermalsen een streep door de plannen van burgemeester en wethouders om een krediet van een kwart miljoen euro beschikbaar te stellen voor het in 2018 uit te voeren project 'verbeteren ruimtelijke kwaliteit Lingelandschap'. Hoe wethouder Ton van Maanen de plannen ook verdedigde, het lukte hem niet om de partijen van de noodzaak te overtuigen.

door Han Helmink

Klaartje de Heus (Dorpsbelangen) gooide meteen de knuppel in het hoenderhok. ,,Vanaf 1996 zijn er rapporten gemaakt. Nu zijn we 21 jaar verder. Het heeft veel geld gekost en we zijn er blijkbaar niets mee opgeschoten. Wij steunen dit voorstel niet."

Annet IJff (PvdA) sloot zich aan bij De Heus. ,,We hebben het hier over reguliere taken van de gemeente. Om daar extra geld voor uit te trekken lijkt me een slecht idee." Toen Rita van Leeuwen (VVD) en Hans Buitenhuis (CDA) zich eveneens aansloten bij deze opvatting, wankelde het voorstel al opzichtig.

Waar ging het allemaal om. Op Lingelandjes, stukken land aan de oever van de Linge, zijn in meer of mindere mate bouwwerken verrezen, die daar op grond van het geldende bestemmingsplan niet mochten komen. Op basis van eerdere inventariseringen is al eens opgetreden en gehandhaafd. De door de gemeente gevoerde procedures bleken in die gevallen juridisch in orde.

,,Wat nu dreigt is rechtsongelijkheid. De laatste jaren is er tegen de regels in veel bijgekomen. Als we nu niet handhaven dan kunnen diegenen die we al wel hebben aangepakt met recht zeggen dat de gemeente met twee maten meet", legde Van Maanen uit.

TEGENSTRIJDIG Maar de commissie vindt dat de gemeente moet handhaven binnen bestaande budgetten. Bart van der Meeren (D66) legde de vinger op de zere plek. ,,Het is erg tegenstrijdig dat er deels is gehandhaafd, maar vervolgens dat te weinig actief is doorgezet met als gevolg veel bijgebouwde objecten. Laat de gemeente gewoon doen wat ze zegt." IJff: ,,Het zijn de gewone taken van de gemeente. Heel bijzonder dat het college er nu een project van wil maken." Bert van Erkom (Leefbaar Geldermalsen) was het volledig eens met het gestelde. Slechts de SGP sprak zich niet expliciet uit, maar hikte wel aan tegen de hoogte van het gevraagde bedrag.

Van Maanen wees op de politieke wens om 'schoon' over te gaan naar de nieuwe gemeente West Betuwe. ,,Daartoe moeten we in de vorm van het project alles schoonmaken, alle overtredingen aanpakken. Het vervolgens schoonhouden kan binnen de reguliere budgetten."

Voorzitter Johan van den Brink kon niet anders dan concluderen dat het voorstel door de commissie niet voorgelegd zal worden aan de gemeenteraad. Van Maanen gaat aan de hand van de opvattingen in de commissie in het college overleggen wat het vervolg nu moet zijn.