• Een wadi in Beesd. Bij hoosbuien komt hij onder water te staan. Zo wordt het riool en het afwateringssysteem minder zwaar belast.

    Wim Timmermans

Stresstest klimaat in West Betuwe

GELDERMALSEN West Betuwe gaat een klimaatstresstest opstellen. Elke gemeente in Nederland is daartoe in 2018 verplicht. Eerst worden alle gebieden en objecten in beeld gebracht die kwetsbaar zijn voor klimaatverandering. Vanaf 2019 wordt gewerkt aan beleid en maatregelen.

door Wim Timmermans

Nederland bereidt zich voor om de gevolgen van klimaatverandering op te vangen. Het gaat om het gevaar van overstromingen, extreme hoosbuien, droogte en hittestress. Het Rijk heeft elke gemeente verplicht zich hierop voor te bereiden.

Gemeentes moeten in 2018 een stresstest maken. En in beeld brengen welke kwetsbare locaties ze op hun grondgebied hebben. Zoals bijvoorbeeld verzorgingstehuizen die extra gevoelig kunnen zijn voor hoge temperaturen tijdens hittegolven. Of relatief laag gelegen woonwijken die nu al wateroverlast hebben bij hevige regenbuien. In 2019 moeten maatregelen worden vastgesteld om voor de kwetsbare locaties en objecten de risico's te verkleinen.

Geldermalsen, Lingewaal en Neerijnen trekken vanaf het begin samen op. Er wordt ook samengewerkt met de andere Rivierenland-gemeenten, het waterschap en de provincie.

De commissie Grondgebied van de gemeente Geldermalsen was nog wat onwennig over de nieuwe taken. Bert van Erkom (LG) en Rita van Leeuwen (VVD) vroegen zich bezorgd af wat de relatie met de nevengeul bij Varik is. Die is er volgens wethouder Ton van Maanen (SGP) niet. Hij zegde op verzoek van Koos van Eijk (DB) toe dat binnenkort een uitgebreide presentatie wordt gegeven over de stresstest en alles wat daarmee samen hangt.

WADI'S IN BEESD Als voorbeeld van mogelijke maatregelen noemde hij de zogenaamde wadi's in de openbare ruimte van Beesd: laagtes in het gazon, die normaal droog zijn maar bij zware regenval onder water staan. Ze zorgen ervoor dat niet alle regenwater in een keer in het riool of het afwateringssysteem terecht komt.

Hij meldde tevens dat het Rijk meer dan 200 miljoen euro beschikbaar stelt om maatregelen die voortkomen uit de stresstest te ondersteunen. Geldermalsen, Lingewaal en Neerijnen gaan in 2018 de stresstest uitvoeren. In samenwerking met het waterschap. Daarna volgen concrete maatregelen. Aan gebouwen, de riolering of in het kader van de Omgevingsvisie.