Stroomhuis op zoek naar technici en tekstschrijvers

NEERIJNEN Stroomhuis Neerijnen draait bijzonder goed. Het aantal bezoekers dat naar de talrijke culturele activiteiten komt, stijgt steeds verder. Tevredenheid heerst er ook over de vele vrijwilligers die al die voorstellingen samen mogelijk maken. Maar Stroomhuis kijkt nog wel halsreikend uit naar het vervullen van twee belangrijke vacatures.

Met name zoekt het culturele centrum naar een of twee mensen die zijn werkgroep Gebouw & Techniek kunnen komen versterken. Deze vrijwilligers verzorgen tijdens de uiteenlopende evenementen zoals concerten, filmvoorstellingen, exposities en lezingen op het gebied van kunst, cultuur en landschap bij toerbeurt de bediening van licht, geluid en beeld.

Een tweede belangrijke vacature die Stroomhuis graag vervuld ziet, is die van tekstschrijver. Met name wordt gezocht naar een of twee nieuwe vrijwilligers die het leuk vinden om bij al die circa honderd activiteiten per jaar - eveneens bij toerbeurt - steeds ook de bijbehorende persberichten te schrijven en daarvoor dingen op de sociale media te doen..

Daan Fousert, voorzitter van de culturele stichting, is opgetogen over Stroomhuis: ,,Onze organisatie is heel dynamisch en creatief. Ons nieuwe programmaboekje voor het komende halfjaar rolt dezer dagen van de pers. We voorzien in Rivierenland aantoonbaar in een grote maatschappelijke behoefte. Ook aan onze talrijke vrijwilligers geeft het voldoening om zoets moois samen neer te zetten.''

Geïnteresseerden voor de genoemde functies kunnen zich melden met een mailtje naar info@stroomhuisneerijnen.nl. Adres Stroomhuis is: Van Pallandtweg 1, 4182 CA Neerijnen. Zie ook website stroomhuisneerijnen.nl.