Structuurvisie Waalweelde West in volgende fase

VARIK - Het college van Gedeputeerde Staten heeft ingestemd met de ontwerp-structuurvisie WaalWeelde West. De ontwerp-structuurvisie en bijbehorende stukken, zoals het milieueffectrapport en de reactienota naar aanleiding van de inspraakreacties op het voorontwerp, liggen van 6 februari tot 20 maart ter inzage.

De ontwerp-structuurvisie WaalWeelde West verschilt op een aantal punten van de voorontwerp-structuurvisie waar Gedeputeerde Staten in 2013 mee instemden. Dat komt door besluiten in de gemeenteraden van Lingewaal, Neerijnen en Zaltbommel - die eerder niet instemden met onderdelen van het voorontwerp - en door inspraakreacties op het voorontwerp en actualisering van beleid.

 

De meest in het oog springende wijzigingen zijn:

 

Een hoogwatergeul Varik-Heesselt

Uit de kaart in de voorontwerp-structuurvisie bleek niet duidelijk dat de loop van de geul nog niet bekend is. Dat is nu duidelijk aangegeven.ie is daarom aangepast.

 

Bedrijventerrein Kerkewaard

B en W van Neerijen willen de uitbreiding van het bedrijventerrein in Haaften faciliteren op verzoek van logistiek bedrijf Van Uden. Of de uitbreiding van het bedrijventerrein wordt opgenomen in de structuurvisie WaalWeelde West is afhankelijk van of Kerkewaard wordt opgenomen in het Regionale Programma Bedrijventerreinen.

 

Bypass Haaften

De zoekzone die in het voorontwerp was opgenomen voor een bypass in het binnendijks gebied van Haaften, is vervallen. De bypass zou pas na 2050 in aanmerking komen voor realisering. Nu valt nog niet te overzien of de bypass er daadwerkelijk komt. Het Rijk heeft hem niet opgenomen in de tussentijdse wijziging van het Nationaal Waterplan. Om de inwoners van het gebied niet tientallen jaren last te laten hebben van de schaduwwerking, is de bypass nu komen te vervallen.

 

Dijkteruglegging Brakel

In de zomer van 2014 is samen met bewoners een alternatieve maatregel voor de dijkteruglegging ontworpen. In het verdere proces van de structuurvisie wordt daarom gewerkt met twee mogelijke rivierkundige maatregelen in de omgeving van Brakel.

 

De reacties op deze ontwerp-structuurvisie worden meegenomen bij het opstellen van de definitieve structuurvisie. Naar verwachting kunnen Provinciale Staten halverwege dit jaar besluiten over de structuurvisie WaalWeelde West.

 

Bijeenkomsten

De provincie houdt twee bijeenkomsten over de ontwerp-structuurvisie.

Dinsdag 10 maart in zalen & partycentrum Gambora in Gameren van 19:30 tot 21:00 uur;

Donderdag 12 maart in Kasteel Ophemert in Ophemert van 19:30 tot 21:00 uur.