Subsidie voor vernieuwende projecten in de regio FruitDelta Rivierenland

GELDERMALSEN Van 15 maart t/m 26 april kunnen ondernemers en ondernemende inwoners weer een beroep doen op het Regionaal Investeringsfonds (RIF) van FruitDelta Rivierenland. Het digitale loket is weer open voor het indienen van een verzoek voor een financiële bijdrage waarmee een goed initiatief kan worden gerealiseerd dat de regio zal versterken en ontwikkelen.

Jan de Boer, portefeuillehouder Recreatie Toerisme van Regio Rivierenland, opende het loket maandag symbolisch tijdens de opening van het Toeristisch Seizoen 2019 van RBT Rivierenland in Molen De Zwaluw in Kesteren. Jan de Boer: ,,Het fonds is dé steun in de rug voor iedereen met een goed plan voor onze prachtige regio. Sinds de start van het RIF zijn er al 66 projecten van de grond gekomen. Het maakt initiatieven mede mogelijk die onze regionale agribusiness, economie logistiek en recreatie toerisme versterken. En daarvan profiteren wij allemaal!"

JURY VAN EXPERTS Op de website www.fruitdelta.nl/regionaal-investeringsfonds kunnen ondernemers en ondernemende inwoners alle informatie, aanvraagformulieren en de initiatieven vinden die eerder een bijdrage ontvingen. Na de sluitingsdatum buigt een onafhankelijke jury van experts, de Economic Board, zich over de inzendingen. Deze jury bestaat uit tien leden die de samenwerkende partijen binnen FruitDelta Rivierenland vertegenwoordigen: overheid, ondernemers, onderwijs/onderzoek en ondernemende inwoners. Zij beoordelen de inzendingen individueel en beslissen uiteindelijk samen welke voorstellen een bijdrage ontvangen. De steun komt ook in immateriële vorm; zo delen de leden kennis en kunde, adviseren zij en kunnen zij indieners in contact brengen met hun eigen netwerk om het idee tot een succes te maken.