Taizéviering

BEESD Het Oecemenisch Beraad Beesd houdt zondag 28 januari om 19.00 uur een taizéviering in de Pieterskerk aan de Voorstraat 92 te Beesd. Het thema van de viering is 'Omzien naar elkaar'.