• Rita Boer-Rookhuiszen

Tien jaar Fluvium obs Haaften

HAAFTEN De Stichting Fluvium ontstond in 2006 na de bestuurlijke verzelfstandiging van de openbare basisscholen in de gemeenten Geldermalsen en Neerijnen. Ter gelegenheid van het tienjarig bestaan bezoekt het Nieuwsblad Geldermalsen alle Fluvium scholen. Deze week de openbare basisschool Koning Willem Alexander in Haaften.

door Rita Boer-Rookhuiszen

De school is gehuisvest in het kulturhus 'De Burcht van Haeften'. Samen met de christelijke basisschool, peuterspeelzaal, sportzaal, bibliotheek en dorpshuis vormt dit kulturhus een unieke voorziening in het dorp. Op dit moment telt de school rond de 100 leerlingen. De nieuwbouwwijk, met zo'n 75 nieuwe woningen, die vlakbij het Kulturhus verrijst zal voor groei zorgen.

,,Als openbare school staan wij open voor iedereen, ongeacht iemands achtergrond',' vertelt directeur Karin Hakkert. ,,De school is daarmee een ontmoetingsplaats voor gezinnen met allerlei achtergronden.'' Het is haar derde jaar als schooldirecteur en sinds haar aantreden is het onderwijs op de school volop in ontwikkeling. ,,Klassikaal onderwijs is niet echt meer van deze tijd. Het werd tijd voor vernieuwing. Wij zijn inmiddels een zogenoemde IPC school, wat staat voor International Primary Curriculum.'' De vakken staan bij IPC niet op zichzelf, zij zijn met elkaar verbonden. Leerlingen leren verbanden zien tussen de vakken, nemen actiever deel aan het onderwijs en leren denken vanuit verschillende invalshoeken.

,,De hoofdvakken taal en rekenen doen we 's ochtends. Vanaf groep 5 hebben alle kinderen een eigen notebook. Daarbij werken we met een speciaal programma waarin al het lesmateriaal zit.'' Ook de verwerking zit hierin, er zijn dus geen aparte lesboeken en werkbladen of schriften. Het programma corrigeert ook, dat bespaart veel nakijkwerk waardoor de leerkrachten meer tijd hebben voor individuele begeleiding. ,,Op de middagen werken we thematisch. Een combinatie van wereldoriëntatie, ICT, handvaardigheid, tekenen muziek en drama. Het gaat vooral om het onderzoeken, ontdekken en het leren van vaardigheden die in de 21 eeuw nodig zijn. Kinderen kunnen op hun eigen niveau aan het werk en je merkt dat kinderen daardoor veel meer betrokken zijn.''

De school heeft sinds vorig schooljaar ook een continurooster. ,,Dat geeft veel meer rust in de school en de ouders zijn er heel tevreden mee. Ouders zijn voor ons belangrijk. Zo zijn ze heel actief, bijvoorbeeld met het ophalen van oud papier in het dorp. Daarmee investeren zij in leuke activiteiten voor de kinderen en hebben we ook veel kunnen doen aan onderwijsvernieuwing.'' Vrijdag 19 januari is tijdens de open ochtend tussen 9.00 en 11.00 uur een ieder welkom om kennis te maken met het onderwijs op de KWA.

www.obswillemalexander.nl

Op de foto: Naast het gebruik van de digitale leermiddelen wordt er natuurlijk ook nog gewoon uit 'echte' boeken gelezen.