• Wethouder Wiendels.

Toch nog geen vertrouwenspersoon voor Geldermalsen

'Ik reken het mezelf aan dat ik niet duidelijk ben geweest'

Sophie van Hogendorp

@sophiehogendorp

GELDERMALSEN In deze krant was vorige week te lezen dat er een onafhankelijke vertrouwenspersoon is ingeschakeld voor de gemeente Geldermalsen. Deze zou bij MEE zijn ingekocht. Wethouder Niko Wiendels heeft inmiddels laten weten dat dit niet klopt. Wiendels: ,,Ik reken het mezelf aan dat ik niet duidelijk genoeg ben geweest tijdens het persgesprek van vorige week en bied hiervoor mijn excuses aan.'' Reden voor het excuus zijn vragen die D66 heeft gesteld naar aanleiding van het artikel aan het college van burgemeester en wethouders.

Jan de Geus, D66: ,,D66 Geldermalsen is verheugd dat er eindelijk een vertrouwenspersoon wordt geregeld waar mensen die problemen ervaren in hun contacten met het Kernteam bij het aanvragen van ondersteuning en hulp bij de gemeente terecht kunnen. De fractie pleit al twee jaar voor een dergelijke functie omdat op dit moment deze vaak kwetsbare en afhankelijke burgers niets anders rest dan een voor hen zware juridische gang naar de Commissie bezwaar en beroepsgeschriften, waarbij dan niet de mens centraal staat maar de regels. D66 vindt het alleen spijtig dat het lijkt alsof alleen een MEE-functionaris ingezet kan worden omdat er ook MEE-functionarissen in het Kernteam zitten.''

Verantwoordelijk wethouder Niko Wiendels heeft inmiddels in een schriftelijke reactie aan het Nieuwsblad Geldermalsen laten weten dat de vertrouwenspersoon nog niet is ingekocht. Wiendels: ,,Er is op dit moment een aanbesteding bezig. Er worden drie partijen gevraagd offertes in te dienen voor twee vertrouwenspersonen. Met de kandidaten zullen nog aparte gesprekken gevoegd worden. Uiteraard is het onze insteek om de vertrouwenspersoon zo onafhankelijk mogelijk te laten zijn.'' Mocht er daadwerkelijk een vertrouwenspersoon komen vanuit MEE, of vanuit een andere organisatie die ook is vertegenwoordigd in het Kernteam, kan Geldermalsen stoppen met de aanbesteding. Wiendels: ,,MEE heeft overigens aangegeven dat een eventuele kandidaat van hun organisatie onafhankelijk is en niets te maken heeft met de persoon in het Kernteam.'' Uiteindelijk zal er na de aanbesteding een contract worden afgesloten voor een jaar.