Totaalplan voor het spoor

TRICHT/GELDERMALSEN - ,,We hebben het maximaal haalbare bereikt'', dat laten wethouder Ton van Maanen en burgemeester Miranda de Vries weten bij de toelichting van het totaalplan voor het spoor. Met drie onderdoorgangen, een nieuwe Randweg, een (gedeeltelijke) oplossing voor de trillings- en geluidsproblematiek voor Tricht en een tunnel voor station Geldermalsen presenteert het college volgende week een totaalplan waar ze helemaal achter staat.

 

Sophie van Hogendorp

@sophiehogendorp

 

Van Maanen en De Vries hebben dit resultaat naar eigen zeggen kunnen bereiken doordat het ministerie graag snel verder wil en daarom wellicht gemakkelijker toegaf en omdat er door de gemeente 3,5 miljoen wordt bijgedragen. Van Maanen: ,,Dit bedrag staat al een paar jaar gereserveerd en we gaan aan de raad voorstellen het beschikbaar te stellen.''

 

Eén van de opvallende punten in het plan is dat het hellingspercentage in de Nieuwsteeg nog steeds niet voldoet aan de gangbare norm. Van Maanen: ,,Een hellingshoek van maximaal 4% gaan we niet halen, maar hij wordt niet steiler dan 7%. Het gehandicaptenplatform heeft gezegd dat dit te doen is, als we zorgen voor voldoende rustplateau's. Daar is rekening mee gehouden.'' Deze onderdoorgang is nog steeds alleen bedoeld voor langzaam verkeer en niet voor fietsers. ,,Fietsers moeten afstappen en met hun fiets aan de hand lopen, maar ik ga niet controleren of ze dat ook daadwerkelijk doen.''

 

Verder is in de afspraken opgenomen dat er raildempers op het spoor komen. Hierdoor kunnen de geluidsschermen die geplaats worden lager blijven. Daarnaast krijgt een deel van Tricht een trillingswerende wand van 315 meter. Alle huizen die daar achter liggen, hebben hier voordeel van. Op andere punten langs het spoor wordt echter niets aan het trillingsprobleem gedaan.

 

Op 16 juni bespreekt de commissie Grondgebied het plan en op 1 juli wordt het voorgelegd aan de raad. De Vries: ,,Mocht de raad niet akkoord gaan, is het aan het ministerie. Dan lopen we het risico dat daar besloten wordt te gaan starten en alleen de basiscompensatie te realiseren. Dan zou alles wat we nu behaald hebben dus kunnen vervallen.''