• Gemeent Geldermalsen

Tracébesluit Spooromgeving Geldermalsen vastgesteld

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat heeft op 9 december het Tracébesluit Spooromgeving Geldermalsen vastgesteld. Hiertegen staat beroep open tot en met dinsdag 30 januari 2018.

Het Tracébesluit Spooromgeving Geldermalsen omvat de noodzakelijke aanpassingen aan de sporen en het station in Geldermalsen om de uitbreiding van het aantal sprinters mogelijk te maken en daarnaast de robuustheid van de railinfrastructuur en de betrouwbaarheid van de dienstregeling te verhogen.

De wijzigingen aan het spoor betreffen de spooromgeving in Geldermalsen (het projectgebied). Het onderzoek naar de (milieu)effecten strekt zich verder uit dan het projectgebied.

De effecten van het project zijn ook onderzocht voor het spoortracé tussen Utrecht en Geldermalsen. Van woensdag 20 december tot en met dinsdag 30 januari kunt kan men in beroep gaan tegen het tracébesluit.

Alle documenten staan op www.platformparticipatie.nl/spooromgeving-geldermalsen.

Op papier kan men de stukken tot en met 30 januari tijdens reguliere openingstijden bekijken op de volgende locaties:

Kuipershof 2, Geldermalsen; De Pluk, Rijksstraatweg 64, Geldermalsen; Dorpshuis Tricht, Prins Johan Frisoplaats 1, Tricht (tijdens de avonduren); Onderdoor 25, Houten; Ridderstraat 250, Culemborg; - Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijnstraat 8 Den Haag (alleen op afspraak, telefoon 070 456 89 99).

Wie een zienswijze heeft ingediend op het ontwerptracébesluit kan in beroep gaan bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Of via het Digitaal Loket: https://digitaalloket.raadvanstate.nl/.

Meer informatie op: www.platformparticipatie.nl/spooromgeving-geldermalsen en www.prorail.nl/projecten/geldermalsen.