• Rita Boer Rookhuiszen

Trichtse hulpacties geslaagd

TRICHT Onder grote belangstelling zijn tijdens de levende kerststal, die op kerstavond op het grasveld voor het Dorpshuis Tricht werd georganiseerd, de Trichtse inzamelingsacties voor vluchtelingen in Syrië en de noodopvanglocatie Heumensoord afgesloten.

Dominee Dirk Jan Brans liet weten dat, naast 70 dozen met voornamelijk mannenkleding, ook nog eens in totaal 5.500 euro is opgebracht door het dorp Tricht. De uiteindelijke opbrengst zal waarschijnlijk hoger zijn daar nog steeds giften binnenkomen.

De levende kerststal was opgebouwd door vrijwilligers uit het dorp, ook de 'bemensing' bestond uit Trichtenaren en levende have ontbrak niet. Naast glühwein was warme chocolademelk verkrijgbaar met kerststol. Ondertussen kon genoten worden van muzikale optredens en daarnaast de ontmoeting met mededorpsbewoners. Hoogtepunt van de avond was de officiële afsluiting van de Trichtse hulpacties. Hierbij was ook burgemeester Miranda de Vries aanwezig.

Onder de naam 'een plekje in de stal' hebben de Trichtse basisschool Op 't Hof, de hervormde gemeente Tricht en veel individuele inwoners zich de afgelopen maanden ingespannen ten behoeve van vluchtelingen in Syrië en de Gelderse noodopvanglocatie voor vluchtelingen in Heumensoord. Er zijn tientallen warme mutsen en sjaals gebreid en er werd geld en warme kleding ingezameld.

De school werkte samen met de stichting Hand in Hand voor Syrië die hulptransporten regelt voor vluchtelingen in Syrië. In dat land zelf zijn namelijk ook heel veel mensen op de vlucht. Een Syrische inwoonster van Tricht is officieel vertegenwoordiger van deze stichting. Met allerlei acties zamelden leerlingen van de basisschool goederen en geld in. Als aandenken overhandigden leerlingen van de school een door de kinderen beschilderd doek.

Meindert Wolvekamp, de lokale vertegenwoordiger van het Rode Kruis sprak zijn dank uit voor de acties ten behoeve van de bewoners van Heumensoord. Naast veel kleding zijn dankzij de vele giften alle vluchtelingenkinderen in dat tentenkamp nu voorzien van warme pantoffels.