• Foto Rias Immink

Twaalf koninklijke onderscheidingen gemeente Geldermalsen

GELDERMALSEN Burgemeester Miranda de Vries heeft vanmorgen tijdens de Lintjesregen aan twaalf actieve vrijwilligers een Koninklijke Onderscheiding uitgereikt. De bijeenkomst vond plaats in de 'Hooge Schuur' op het Landgoed Mariënwaerdt in Beesd.

Onderstaande personen zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau:

Dhr. M. van Alphen, Tricht (55 jaar)

1979 - heden - Vrijwilliger bij voetbalvereniging Tricht

2005 - heden - Vrijwilliger bij het Betuws Festival

2010 - heden - Bestuurslid Oranjevereniging Tricht

Dhr. H.F.C. Bertels, Beesd (57 jaar)

1980 - 2015 - Lid/groepscommandant vrijwillige brandweer Beesd

1986 - heden - Voorzitter/bestuurslid Ondernemersvereniging Beesd

2010 - heden - Lid commissie 'Beeld en Geluid' van de Protestantse Gemeente Beesd

Mevr. N. van Zoelen- van Kranenburg, Rumpt (47 jaar)

1990 - heden - Penningmeester Fanfare 'Voorwaarts' Rumpt

1999 - heden - Medeleidster Bijbel Vakantieclub Rumpt

2003 - 2012 - Leidster kinderbijbelclub Hervormde Gemeente Rumpt

2005 - heden - Organisatrice jaarlijkse KWF-collecte Rumpt

2008 - heden - Hulpkoster Hervormde Gemeente Rumpt

Dhr. F. Donker, Beesd 9 (73 jaar)

1962 - 2006 - Bestuurslid Bouwbond NVV/NKV afdeling Beesd

1980 - heden - Lid hulpdienst Protestantse Gemeente Beesd

1980 - heden - Vraagbaak leden FNV, afdeling West-Betuwe

1981 - 1983 - Lid ouderraad Christelijke Basisschool 'De Lingelaar' Beesd

1985 - 1996 - Plaatselijk vertegenwoordiger FNV Bouw, afdeling Beesd

2006 - 2014 - Voorzitter FNV, afdeling West-Betuwe

2008 - 2013 - Vraagbaak leden FNV Bouw, afdeling Tiel

Mevr. P.C. Davidse- Jonkman, Geldermalsen (72 jaar)

1973 - 1976 - Lid Oudercommissie kleuterschool 't Stationnetje' Geldermalsen

1997 - 1977 - Secretaris Stichting Volwassen Verkeersbrigadiers

1976 - 1983 - Lid Oudercommissie openbare basisschool 'Jan Harmenshof' Geldermalsen

1979 - 1982 - Lid gemeentelijke bibliotheekcommissie

1980 - 1983 - Lid schoolraad Geldermalsen (overkoepelend orgaan oudercommissies)

1983 - 1986 - Lid Ouderraad Malsna Mavo Geldermalsen

1989 - 1993 - Bestuurslid Algemene Patiëntenvereniging Rivierenland

1989 - 1999 - Bestuurslid Landelijke Emancipatiegroep Gezondheidszorg

1977 - heden - Mede-oprichter/actief (bestuurs)lid D66, afdeling Geldermalsen/Neerijnen/Lingewaal

1990- 2002 - Raadslid gemeente Geldermalsen

2002 - 2006 - Wethouder gemeente Geldermalsen

2007 - 2013 - Penningmeester Voorlichtings Adviescommissie Geldermalsen (VAC)

2007 - 2011 - Voorzitter Unie van Vrouwelijke Vrijwilligers, afdeling Geldermalsen

2007 - heden - Lid Regionaal Overleg Consumentenorganisaties Openbaar Vervoer Gelderland

Dhr. W. van Helten, Geldermalsen (72 jaar)

1971 - 2015 - Mantelzorger/hulpverlener t.b.v. familie en vrienden

1981 - heden - Lid/penningmeester comité Woord & Daad Geldermalsen

1985 - 1993 - Ouderling Hervormde Gemeente Geldermalsen

1998 - 2012 - Penningmeester/voorzitter Stichting Hervormd Gereformeerde Evangelisatie Tricht e.o.

2012 - heden - Vrijwilliger Gereformeerde kerk Tricht

Mevr. C.A. Hakkert, Buurmalsen (gemeente Buren/uitreiking in gemeente Geldermalsen) (54 jaar)

1980 - 1990 - Actief lid Jonge Gelre, afdeling Geldermalsen

1980 - 1990 - Lid Jeugddienstcommissie Nederlands Hervormde Kerk Buurmalsen

1982 - 1996 - Leidster Zondagsschool Buurmalsen

1984 - 1998 - Leidster Jeugdclub Nederlands Hervormde Kerk Buurmalsen

2000 - heden - Voorzitter Stichting Elfdorpenspel Buurmalsen

2000 - heden - Lid Corsoclub Buurmalsen-Tricht

2003 - heden - Voorzitter Vereniging Ons Eigen Gebouw Buurmalsen

Dhr. W. Elburg, Deil (59 jaar)

1988 - heden - Vrijwilliger Speeltuinvereniging Jeugdland Deil

1988 - heden - Mede-initiatiefnemer en organisator Kwart Triatlon Deil

1994 - heden - Vrijwilliger Oranjevereniging Deil

1996 - heden - Lid Klusteam Dorpshuis Duifhuis Deil

2012 - heden - Initiatiefnemer/bestuurslid/burgerhulpverlener Vrijwilligersorganisatie 6-minutenzône Deil

Dhr. T. de Wit, Geldermalsen (69 jaar)

1959 - 1984 - Lid/tweede dirigent Fanfare 'De Volharding' Deil

1982 - 1992 - 2e dirigent/ concertmeester/marsleider NS Harmonieorkest

1991 - heden - Medeoprichting/bestuurslid Stichting tot Bevordering Bigband Muziek Tricht en muzikaal leider Sweet Blossom Orchestra

1997 - heden - Actief lid Vrijwillig Fanfarekorps der Genie Utrecht

Dhr. J.N. Westbroek, Rhenoy (69 jaar)

1980 - heden - Voorzitter/actief lid Vereniging Dorpsbelangen Rhenoy

1985 - 1990 - Penningmeester/lid Bouwcommissie Stichting Opwaarts Rhenoy

1987 - 2012 - Hulp Sint Nicolaas Rhenoy

1990 - heden - Lid redactie dorpskrant 'De Klepperman' Rhenoy

2004 - 2014 - Vrijwilliger/gastheer/chauffeur Stichting Doe Een Wens

2006 - heden - Lid Communicatie Commissie Rhenoy

Tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau zijn benoemd:

Dhr. J. Wijbenga, Geldermalsen (69 jaar)

1984 - Oprichter Wijbenga BV, leverancier en ontwerper van componenten in de industriële koudetechniek

2002 - 2014 - Lid projectgroep KANS, gericht op innovatie en kennisoverdracht om de bedrijfsvoering in de sector koudetechniek te versterken en de technische kennis te verbeteren

2012 - heden - Lid projectgroep Onderwijs van de Nederlandse vereniging van ondernemingen op het gebied van de Koudetechniek en Luchtbehandeling

1999 - 2010 - Kerkrentmeester Protestantse Gemeente Beesd

2013 - heden - Kerkrentmeester Hervormde Centrumgemeente Geldermalsen

Mw. N.J. van Trooyen- van Vrouwerff, Buurmalsen (51 jaar)

1991 - heden - Kernanalist Fertiliteit/Immunochemie op het Klinisch Chemisch Laboratorium van het St. Antonius Ziekenhuis Nieuwegein

1991 - heden - Auteur/mede-auteur wetenschappelijke artikelen in nationale en internationale wetenschappelijke tijdschriften op het gebied van laboratoriumdiagnostiek en in het bijzonder fertiliteitsonderzoek

2003 - heden - Medeoprichter/voorzitter Kwaliteitskring Semen, regio Midden Nederland

2004 - heden - Bestuurslid sectie Semen van de Stichting Kwaliteitsbewaking Medische Laboratoriumdiagnostiek (SKML)

2013 - heden - Bestuurslid fertiliteitsnetwerk van de Nederlandse Vereniging van bioMedische Laboratoriummedewerkers (NVML)

1976 - heden - Lid/bestuurslid Fanfare 'Wilhelmina' Buurmalsen

1991 - heden - Actief lid bigband Sweet Blossom Orchestra

1994 - 2004 - Actief lid 'Wilhelmina Toneel' Buurmalsen

1995 - heden - Vrijwillig docent saxofoon Fanfare 'Wilhelmina' Buurmalsen, Fanfare 'De Volharding' Deil, Muziekvereniging Meteren

2005 - heden - Actief lid Buurmalsens Saxofoonkwartet

2009 - heden - Organisatrice jaarlijkse workshop 'Muziek' op basisschool 'De Malsenburg' Buurmalsen

2013 - heden - Organisatrice jaarlijkse voorspeelmiddag Fanfare 'Wilhelmina' Buurmalsen