• Harry de Bont

Twee inwoners van gemeente Neerijnen ontvangen een lintje

NEERIJNEN De heren M. Wijtmans en L. van den Ham zijn tijdens de Lintjesregen allebei benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. De bij deze orde behorende versierselen werden hen door burgemeester H.H. de Vries opgespeld in het gemeentehuis van Neerijnen.

L. (Leendert) van den Ham, 23-08-1948, Waardenburg

Verdiensten vanaf 1971 tot heden:

Molenaar van de poldermolen te Waardenburg. Door het draaien van de molen wordt een bijdrage geleverd aan het op peil houden van de waterstand in het natuurgebied 't Broek te Waardenburg. Hij stelt mede de molen wekelijks open voor bezoek en geeft rondleidingen. Daarnaast voert hij het onderhoud aan de molen uit en heeft hij leerlingmolenaars opgeleid.

Verdiensten van 1980 - 2011:

Werkzaam als eendenkooiker bij Staatsbosbeheer te Waardenburg. Hij ving en ringde eenden, leidde bezoekers rond en heeft een maquette gemaakt voor het informatiecentrum. Hij was mentor voor nieuwe medewerkers en begeleidde gedetineerden en psychisch belaste mensen bij hun re-integratietraject door samen veldwerkzaamheden uit te voeren.

In 2016 heeft Staatsbosbeheer het educatieprogramma vernieuwd, dat heet nu "Dagboek van een kooiker" en is gebaseerd op de verhalen die hij heeft verteld over zijn werkzaamheden.

Daarnaast was hij vrijwilliger bij de accordeonvereniging Amusementa Opijnen (1981-2005) en collectant voor de Hartstichting (5 jaar).

M. (Marinus) Wijtmans, 01-06-1946, Tuil

Verdiensten vanaf 2001 - heden:

Medeoprichter en voorzitter van het liederenkoor Bekaant Goed. Het koor treedt gemiddeld 18 keer per jaar op.

Decorandus verricht vele taken, waaronder de repertoirekeuze, bewerking van de liederen, het regelen en coördineren van het vervoer bij optredens.

Verdiensten van 2000 - heden:

Vrijwilliger bij Welzijn Neerijnen. Als lid van de klussendienst helpt hij ouderen. Hij is woonadviseur, bezoekt de mensen en adviseert over aanpassingen in de woning zodat ze langer thuis kunnen wonen.

Hij is vrijwilliger bij de fietsclub en organiseert toertochten. Hij volgt cursussen voor de bediening van de AED.

Verdiensten 1979 - 1989:

Hij was voorzitter van de oudercommissie van basisschool Klingelenberg en verrichte onderhoudswerkzaamheden voor de school.

Verdiensten 2000 - 2014:

Hij heeft mantelzorg verleend aan een achterneef die doofstom en slechtziend was. Hij deed zijn administratie en hielp bij zorgvragen. Ook zorgde hij voor zijn uitvaart toen zijn achterneef in 2014 overleed.