Tweede fase De Plantage van start

METEREN De tweede bouwfase van nieuwbouwwijk De Plantage in Meteren is van start gegaan. In totaal worden er ongeveer 475 woningen in allerlei verschillende segmenten gebouwd. Het westelijke gedeelte van de tweede fase wordt nu bouwrijp gemaakt. Komend najaar wordt met het oostelijke gedeelte begonnen. De eerste woningen gaan binnenkort in de verkoop. Ook de invulling van de eerste vrije sector kavels in dit gebied start op korte termijn. Wanneer deelplan 2 is gerealiseerd, is er een woonwijk van circa 900 woningen ontstaan. Deelplan 2 wordt ruimer opgezet dan deelplan 1.

De gemeente Geldermalsen heeft onlangs afspraken afgerond met marktpartijen over de wijze waarop zij gezamenlijk de woningbouw in deze tweede fase gaan realiseren. De tweede fase is onderverdeeld in fase 2A en fase 2B. In fase 2A gaat het om circa 320 woningen en deze fase duurt ongeveer zes jaar. Daarna volgt fase 2B. Het bouwtempo in deze fase hangt af van de marktsituatie. Op dit moment zit de woningmarkt in Nederland in de lift. Ook in Geldermalsen is er een grote vraag naar woningen. Daardoor is er veel belangstelling voor woningen en kavels in De Plantage.

Sociale huurwoningen Naast koopwoningen komen er in deelplan 2 ook sociale huurwoningen. Woningcorporatie KleurrijkWonen realiseert in totaal 50 sociale huurwoningen. In fase 2A zijn dat 35 woningen en in fase 2B 15 woningen. De woningen in fase 2A worden gerealiseerd in 2019 en 2020.

Gasloos bouwen De woningen in deelplan 2 krijgen geen gasaansluiting meer. De gemeente Geldermalsen heeft duurzaamheid hoog in het vaandel staan. De gemeenteraad besloot al eerder, vooruitlopend op het landelijke besluit, om gasloos te bouwen. Ook is gekozen voor de inzet van lokale bedrijven. Zo worden de civiele werken uitgevoerd door een lokale aannemer.

Park en modderkruiper Behoud van natuur en archeologische waarden is een belangrijk onderdeel van De Plantage. Er zijn maatregelen getroffen voor de beschermde modderkruiper en in deelplan 2 wordt een archeologisch park aangelegd. Op de plek van het park zijn archeologische vondsten gedaan waardoor het ongeschikt is voor woningbouw.

Eerste fase bijna afgerond De eerste fase van de Plantage die in 2010 startte, is nagenoeg afgerond. Alle vrije kavels zijn verkocht en de laatste koopwoningen gaan in het najaar in de verkoop. Als deelplan 1 is gerealiseerd, staan er ruim 400 woningen.