• Wethouder Ronald van Meygaarden en Plantage-projectleider Bram Friesen.

Tweede fase Plantage in voorbereiding

Meer mogelijkheden voor grote vrije kavels

 

GELDERMALSEN Op dit moment wordt volop gebouwd aan de eerste fase van de vier fases die de nieuwbouw op De Plantage tot op heden kent. Toch wil het gemeentebestuur deze fasering en de eerder bedachte invulling niet meer volgen. Met de inzichten van nu wordt de tweede fase niet in het oosten, maar in het zuiden langs de Rijksstraatweg gerealiseerd.

 

door Neeltje van Triest

@neeltjevt

 

Wethouder Ronald van Meygaarden zit te popelen om het goede nieuws te brengen. ,,We maken zo beter gebruik van de infrastructuur die aanwezig is en vinden het een betere aansluiting op Meteren. De kwaliteit van het plan blijft op hetzelfde niveau. Wel hebben we in gesprek met de mensen gemerkt dat er behoefte is aan meer type kavels. We willen hier grotere kavels aanbieden van duizend tot 2500 m2. Dat betekent grotere tuinen, want de kavels in fase 1 zijn maximaal 750 m2. Dit geldt alleen voor een aantal vrije kavels.''

 

In totaal zijn in Fase 2 tweehonderd woningen gepland, waarvan er gemiddeld vijftig per jaar worden gebouwd. In de oorspronkelijke plannen wilde de gemeente op De Plantage 1541 woningen in vier fases bouwen. Door de marktontwikkeling en ander provinciaal beleid is vertraging opgetreden en is het aantal toegestane woningen verminderd.  De bedoeling is dat Fase 1 van De Plantage in 2018 of 2019 afgerond wordt en dat Fase 2 in 2018 van start gaat. Een saillant detail is dat het zichtgat in de geluidswal aan de Randweg dicht gaat.

 

Van Meygaarden: ,,We laten het beeldkwaliteitsplan niet los. Maar daar zie ik geen problemen, want menig bouwer toont zich verbaasd over de mogelijkheden die er zijn om te realiseren wat ze zelf mooi vinden.'' Daarnaast wil hij nog wel even kwijt dat grotere kavels qua grondprijs net zoveel opbrengen als kleinere, maar dat dit wel de 'winst' van minder woningen oplevert.

Lees meer over de ontwikkeling van de Plantage in Nieuwsblad Geldermalsen van 17 maart