• De verbinding van Tiel via de westelijke uitvalsweg over de A15 richting Culemborg door de dorpen Geldermalsen en Buurmalsen is volgens GL-raadslid Anker een groot probleem.

    BDU Archief

Tweede Lingebrug weer in beeld door Tiel?

TIEL De gemeente Tiel onderzoekt voor de westelijke uitbreidingswijk Passewaaij de mogelijkheid van een uitvalsweg. Die moet aantakken op de A15. Daarvoor zijn aansluitingen bij Wadenoijen of Est in beeld. Ook een combinatie met eventuele tweede Lingebrug in Geldermalsen kwam ter sprake.

door Wim Timmermans

Om voldoende woningen in Tiel te kunnen bouwen is het nodig dat de rondweg Passewaaij wordt afgemaakt. En er is een westelijke uitvalsweg nodig. Dat staat in het coalitieakkoord en er is brede steun voor in de raad.

Door de economische crisis en de recessie op de huizenmarkt is de ontwikkeling van het hoofdwegennet achter gebleven. Volgens Tielse raadsleden in de commissie Ruimte loopt het verkeer rond Passewaaij nu al regelmatig vast. Laat staan wanneer Passewaaij verder wordt ontwikkeld.

Probleem is dat Tiel er financieel niet goed voor staat. Toch wordt in de Perspectievennota, waarin de belangrijkste kaders voor de begroting van volgend jaar worden geschetst, een voorstel opgenomen voor een haalbaarheidsstudie, gericht op de verdere ontwikkeling van dat hoofdwegennet.

In het haalbaarheidsonderzoek moet onder meer worden ingegaan op de plek waar de gewenste westelijke uitvalsweg van Passewaaij op de A15 uit kan komen. Dat kan bijvoorbeeld ter hoogte van Wadenoijen of Est zijn.

OP ZOEK NAAR PARTNERS Vanwege de hoge kosten willen de Tielse raadsleden dat het college onderzoekt of andere partners kunnen en willen meebetalen. Op basis van gedeelde belangen; nu of in de toekomst. Omdat de weg de A15 ontlast denken de raadsleden aan de provincie of het Rijk.

Maar ook West Betuwe is in beeld. Het Groen Links-raadslid Cees Anker wees op de Tweede Lingebrug. De verbinding van Tiel via de westelijke uitvalsweg over de A15 richting Culemborg door de dorpen Geldermalsen en Buurmalsen is volgens zijn zeggen een groot probleem. Zowel voor de gemeente als voor de provincie. Hij wil dan ook dat de Tielse wethouder Marcel Melisse (VVD) gaat buurten in West Betuwe om te zoeken naar een gezamenlijk belang. Dat kan dan wellicht uitmonden in gezamenlijke financiering. Wethouder Marcel Melissen gaat zijn collega uit West Betuwe benaderen.

TWEEDE LINGEBRUG In 2011 is de tweede Lingebrug door de toenmalige Geldermalsense coalitie van DB, VVD en D66 van de agenda geschrapt. Te duur in aanleg en beheer. In dezelfde periode is ook overlegd tussen de gemeenten Tiel en Geldermalsen over een nieuwe verbinding tussen de beide steden. Die gesprekken stuitten op weerstand in de raad van Geldermalsen. Er was angst dat vanwege extra woningbouw nodig is om de hoge kosten te betalen. Dat kan betekenen dat beide steden aan elkaar groeien.