• 2016-09-15 15:24:42 ROTTERDAM - Een beeld van Vrouwe Justitia, het symbool van rechtvaardigheid. ANP XTRA LEX VAN LIESHOUT

    Lex van Lieshout

Twijfels blijven bij plan distributiecentrum Hondsgemet Zuid

DEN HAAG Gaat de Raad van State akkoord met de mogelijkheid voor een bijna 30 meter hoog distributiecentrum op bedrijventerrein Hondsgemet Zuid in Geldermalsen? Dat is twijfelachtig, zo bleek maandag tijdens een urenlange zitting bij de Raad in Den Haag.

De bouwhoogte lijkt regelrecht in strijd met het zogeheten beeldkwaliteitsplan dat hoort bij het nieuwe bestemmingsplan voor dit bedrijventerrein. Maar gemeenten mogen afwijken van hun eigen beleid voor beeldkwaliteit.

De Raad van State moet nu beoordelen of de gemeente Geldermalsen goede redenen heeft om van zijn beleid af te wijken. Het staat vast dat de gemeente geen probleem ziet in een bouwhoogte van 30 meter. Zolang dit niet aan de randen van het bedrijventerrein gebeurt, zegt een woordvoerder.

De Raad schorste het nieuwe bestemmingsplan eerder dit jaar na bezwaren van bewoners van de Meersteeg. Zij zien niets in een enorme blokkendoos in het landschap tegenover hun woning. Ook al komt de blokkendoos op ongeveer 200 meter afstand.

Vanwege die afstand vond de gemeente dat de bezwaarmakers buitenspel gezet moesten worden. Maar daar dacht de Raad anders over. Maandag probeerden woordvoerders van de gemeente weer enkele bezwaren opzij te laten leggen door de Raad, omdat de bezwaarmakers op die punten geen recht van spreken zouden hebben. Maar weer maakte de Raad duidelijk dat die poging van de gemeente zinloos was.

De Raad schorste het plan onder meer vanwege twijfels over de bouwhoogte en over de verkeersafwikkeling door de komst van een distributiecentrum. Om die reden liet de gemeente een aanvullend verkeersonderzoek doen en een daaraan gekoppeld onderzoek naar verkeerslawaai. Beide onderzoeken zien geen problemen, hoewel de capaciteit van de rotonde bij de Plettenburglaan op termijn tekort gaat schieten.

Volgens de bezwaarmakers deugt er niets van het verkeersonderzoek, omdat het onder andere uitgaat van een veel te lage inschatting van het toekomstige vrachtverkeer. Dat wordt geschat op tussen 10 en 15 procent. En dat vinden de bezwaarmakers weinig aannemelijk vanwege het feit dat het enorme distributiecentrum continu zal mogen doorwerken. Dat moet een forse hoeveelheid vrachtverkeer aantrekken.

De twijfels over de hoeveelheid vrachtverkeer werden gedeeld door de rechters van de Raad. Anderzijds erkende de Raad wel dat het onderzoek volgens de gangbare methode is uitgevoerd. De vraag is alleen of de invoergegevens van het onderzoek wel deugen.

Verder stonden de rechters van de Raad lang stil bij de behoefte aan een enorm distributiecentrum. Daarmee wordt bijna 200.000 vierkante meter bedrijfsoppervlakte toegevoegd aan Hondsgemet Zuid.

Volgens de gemeentewoordvoerders is in regionaal overleg met andere gemeenten afgesproken dat Geldermalsen een logistieke hotspot mag worden. Maar het blijft de vraag of de Raad van State dit voldoende vindt. Een hard onderzoek naar de behoefte aan zoveel bedrijfsruimte ligt er niet.

De Raad doet over zes weken uitspraak.