• Google Maps

Uitbreiding bedrijventerrein Homburg definitief goedgekeurd

DEN HAAG De Raad van State heeft woensdag 21 juni goedkeuring gegeven aan het bestemmingsplan voor Homburg-Noord in Beesd. Het plan zorgt voor een uitbreiding in noordelijke richting van het bestaande terrein Homburg. Dat terrein krijgt een opknapbeurt met een nieuwe entree.

De Raad verwierp de bezwaren van een fruitkweker in de omgeving. Die vindt dat de gemeente Geldermalsen eerst gebruik moet maken van bestaande bedrijfsruimte die leeg staat. Zo heeft hij zelf fruitloodsen waarin hij kleine bedrijfjes een plek wil geven. Hij is bang dat met de uitbreiding van Homburg verder geen behoefte meer bestaat aan bedrijfsruimte, zodat hij met lege loodsen blijft zitten. En dat is volgens hem geen goede ruimtelijke ordening.

Maar de Raad oordeelt dat de uitbreiding van Homburg aanvaardbaar is. De behoefte aan extra bedrijfsruimte is aangetoond en het bestaande terrein wordt opgeknapt. De gemeente heeft dat volgens de Raad terecht belangrijker gevonden dan het benutten van bestaande fruitloodsen.

Voor die loodsen maakt de gemeente nog een nieuwe regeling, waarbij voor de bezwaarmaker ook enige ruimte wordt gegeven om er kleine bedrijvigheid te vestigen. Maar hij zal niet helemaal zijn zin krijgen, zegt de gemeente.