• Google

Uitbreiding Homburg in de pen

BEESD De gemeente Geldermalsen, de Ondernemersvereniging Beesd en direct betrokken ondernemers zijn bezig met het ontwikkelen van een plan om te bedrijventerrein Oude Waag/Homburg op te knappen en uit te breiden. Op dit moment is er vraag naar 2,2 hectare extra bedrijventerrein en de gemeente heeft ook nog een lijstje met knelpunten uit de kern Beesd die naar de buitenrand verplaatst kunnen worden.

Met de opknap en de uitbreiding ontstaat een aantrekkelijk bedrijventerrein voor bestaande en nieuwe ondernemingen. Om de belangrijkste knelpunten op het huidige bedrijventerrein zoals doodlopende wegen, parkeren op de weg en het ontbreken van eenduidigheid in de bebouwing en openbaar groen op te lossen, is de uitbreiding aan de noordzijdeook  van levensbelang. Zonder Homburg Noord kan de opknap van het bestaande bedrijven terrein niet doorgaan en gaat het bedrijventerrein verder achteruit.

De uitbreiding staat gepland op de nog niet bebouwde gronden tussen het bestaande bedrijventerrein en de op- en afrit van Rijksweg A2. Hier komt ook een retentievijver waarop de nieuwe bedrijven hun regenwater kunnen afvoeren. De bestaande sloot is van groot waterhuishoudkundig belang en krijgt een nog grotere rol in het afvoeren van overtollig water. De retentievijver wordt verbonden door een duiker met de A watergang langs de Schuttersteeg, zo ontstaat automatisch een betere afvoer, waardoor de waterproblematiek in de woonwijk afneemt.

In november 2007 is het Structuurplan De Garstkampen vastgesteld en gaat over de ontwikkeling van het gebied ten noorden van de kern Beesd. Een woonwijk, woon-werkgebied en groene recreatieve zone aan de westzijde van de Parkweg en uitbreiding van het bedrijventerrein Oude Waag / Homburg ten oosten hiervan. Het nieuwe bestemmingsplan maakt het mogelijk om deze gewenste uitbreiding ook daadwerkelijk te kunnen realiseren.De bezwaarperiode eindigt in april en als de aard van de bezwaren het toelaat, wordt het bestemmingsplan nog voor de zomervakantie door de raad behandeld.