• Uitreiking Cultuurprijs 2016

    Rita Boer Rookhuiszen

Uitreiking cultuurprijs Geldermalsen op 9 november

GELDERMALSEN De nominaties voor de cultuurprijzen stromen binnen. De jury bekijkt alles wat wordt ingediend. Zoals elk jaar lopen de nominaties sterk uiteen. Wie de prijzen gaan winnen bepaalt de jury na 1 augustus. Op 9 november om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis, maakt ze de winnaars bekend. En dit jaar mogen de aanwezigen stemmen op hun favoriet. Het initiatief met de meeste stemmen ontvangt de publieksprijs.

Alle inwoners van de gemeente Geldermalsen zijn welkom bij de uitreiking van de prijzen. Als locatie is de raadzaal van het gemeentehuis gekozen. Het is de laatste keer dat de prijzen in naam van deze gemeente worden uitgereikt. De zaal is open vanaf 19.30 uur. Muziekvereniging Just-M! uit Meteren zorgt voor een feestelijke, muzikale begeleiding van de avond.

VERNIEUWEND Elke twee jaar reikt de gemeente Geldermalsen cultuurprijzen uit. Cultuurprijzen zijn erkenningsprijzen voor een goede inzet op cultureel gebied. Het gaat om opmerkelijke initiatieven, activiteiten of projecten in de amateurkunst. Alle vormen van kunst- en cultuuractiviteiten komen in aanmerking zolang ze in de gemeente Geldermalsen worden uitgevoerd. Bij de beoordeling let de jury op bepaalde kernmerken, maar vooral of het vernieuwend is. Ook wordt er gekeken of het initiatief, de activiteit of het project discipline overstijgend is.

AANMELDEN Tot 1 augustus kan iedereen initiatieven, activiteiten of projecten aandragen. Dit kan via de website (www.geldermalsen.nl/cultuurprijs), door een mail te sturen naar info@geldermalsen.nl of bij het aanvragen van een subsidie of vergunning.

Uit alle voorgedragen nominaties selecteert de jury drie winnaars voor de Cultuurprijs. De winnaar van de eerste plaats ontvangt een oorkonde met juryrapport en een geldprijs van 1.000euro. De andere twee winnaars ontvangen een bedrag van 100 euro.

JO DE GRAMPRIJS Als er aanleiding voor is, reikt de jury ook de Jo de Gramprijs uit. Dit is een aanmoedigingsprijs voor nieuwe initiatieven die kunnen uitgroeien tot een authentieke cultuuruiting in de gemeente. Het gaat om bijzondere initiatieven voor en/of van jeugd tot 23 jaar. De eerste prijs bestaat uit een oorkonde met juryrapport en een geldbedrag van 500 euro. De tweede en derde prijs ontvangen een geldbedrag van 100 euro.

PUBLIEKSPRIJS Nieuw dit jaar is de publieksprijs. Voorgaande jaren bepaalde de cultuurprijscommissie welke initiatieven in aanmerking komen voor de cultuurprijzen. Nu kan ook het publiek stemmen voor een afzonderlijke publieksprijs. Deze publieksprijs bestaat uit een geldbedrag van 250 euro. Het publiek dat bij de uitreiking aanwezig is, stemt op één van de (maximaal) zes genomineerden, als winnaar van de publieksprijs.

Een cultuurprijscommissie beoordeelt de kandidaten en de samenstelling van de lijst met genomineerden. De commissie bestaat uit maximaal acht personen. Naast wethouder Niko Wiendels als voorzitter en een beleidsmedewerker van de gemeente zitten in de commissie nog 6 personen die affiniteit hebben met kunst/cultuur. Ook de vorige winnaars van de Cultuur- en Jo de Gramprijs zitten in de commissie.

De jury bestaat uit de commissie, exclusief de wethouder en de beleidsmedewerker van de gemeente. De jury verzamelt zelfstandig informatie over initiatieven of activiteiten en kan ook nominaties voordragen. Zij bepalen de uiteindelijke toekenning van de prijzen (behalve de publieksprijs).