Uitstel informatieavond grootonderhoud Willem de Zwijgerweg Geldermalsen

GELDERMALSEN De Willem de Zwijgerweg Geldermalsen wordt in het voorjaar 2016 flink onder handen genomen. In augustus zijn de omwonenden over de noodzaak en aard van de uit te voeren werkzaamheden geïnformeerd. Daarbij is tegelijkertijd gevraagd een vragenlijst in te vullen over de gewenste inrichting. Dit heeft vele waardevolle reacties opgeleverd.

Het streven was om in november een informatieavond te organiseren waarbij de concrete plannen zouden kunnen worden gepresenteerd. Om de inspraakreacties zo goed mogelijk te kunnen verwerken, heeft de gemeente enkele weken extra tijd nodig. Omdat december voor velen een drukke maand is wordt de informatieavond verplaatst naar januari 2016. De omwonenden ontvangen hiervoor tijdig een uitnodiging.

Dit heeft geen gevolgen voor de uitvoering van de werkzaamheden.